Eenvoudige uitleg van Einstein's relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (1)


Nederlands (Dutch) English (Engels)


"Van Einstein Naar De Verenigde Naties"

Eenvoudige uitleg van Einstein's relativiteitstheorie / tijdsdilatatie (tijdsvertraging) / lengte contractie / lichtsnelheid / tegenwerking / quantummechanica (1)


(15/05/17) Ik denk plotseling te snappen waarom mogelijk de oerknal heeft plaats gevonden (zoek op 15/05/17 in deze webpagina)! Energie is waarschijnlijk ook een emergente eigenschap! Scroll naar beneden a.u.b. voor de eenvoudige uitleg van Einstein's relativiteitstheorie, quantummechanica en meer (o.a. de eenvoudige uitleg over zwaartekracht, maar is geen kracht, en hoe een klok langzamer kan lopen, zie 2.7, of mijn gedachte dat energie (als een soort fysieke krachtsbron) niet echt hoeft te bestaan, en dat Higgs velden ook niet echt hoeven te bestaan (binnen onze dimensies), zie 6.0)! Of mijn laatste nieuwe gedachte (15/02/17): een idee model voor de verstrengeling van deeltjes (zie 0.1)! De vierde dimensie kan de oplossing geven voor de relativiteitstheorie en kwantummechanica! (07/05/17) En een mogelijke reden waarom men een elementair deeltje in superpositie op twee lokaties detecteert! Vanwege te lange tekst, is de uitleg opgesplitst in 2 webpagina's. Sinds 2011 bezig met deze onderwerpen. Op de eerste webpagina zijn mijn nieuwste gedachten te lezen, op de tweede webpagina hoe ik op mijn manier tot die gedachten ben gekomen. Vooral in dit soort onderwerpen moet je groeien (en studeren, en vooral doorzetten) en dat gaat langzaam!

(12/08/17) Wat is tijd, hoe kan deze via de vierde dimensie ontstaan waar de tijd 0 (tijdloos) is? (20/09/17) Tijd is emergent, onze ruimte is tijdloos! (22/09/17) Is het niets uit balans? (23/09/17) Mijn VOORLOPIGE tijd 0 eindconclusie (natuurkundig)! Zie tekst onder in kader "Mijn algemeen denkbeeld tot op heden"! (of zoek op datum)

In deze website heb ik mijn eigen gedachten, door een natuurkundige (zelf)studie over de relativiteitstheorie en kwantummechanica probeer ik te achterhalen of deze gedachten onzin zijn of niet (dus net andersom, eerst studeren en dan pas proberen op nieuwe gedachten te komen)! Is alles toeval (dus "iets" bestaat eeuwig zonder begin en reden) of zien we iets over het hoofd (en/of zijn we nog niet slim genoeg)? Waarom is dit inzicht zo belangrijk tijdens ons leven? Om de toekomst op een goed spoor te zetten voor de volgende generaties ..

(22/09/17) Ook al heb ik mijn eigen gedachten, ik lees natuurlijk feiten (vooral formules) uit de natuurkunde van derden (hoofdzakelijk Wiki, eigenlijk tot op heden enkel mijn wiskunde boek gelezen, dit maakt mijn studie spannend om te bezien wat er eventueel niet juist is aan mijn eigen gedachten), als ik iets denk wat anderen ook al denken is moeilijk te controleren, het gaat mij enkel om de waarheid (ik claim niets, en denk ik onzin, ik heb er geen problemen mee).

Wat historie (22/02/17). Misschien ook weleens interessant om te schrijven hoe zo'n onderwerpen als die van mij via zoekmachines verlopen. Via Bing (dus ook Yahoo etc.) ben ik op diverse manieren met zoekwoorden te vinden, zowel de Einstein als de Verenigde Naties pagina's. Jaren geleden was ik in Google nummer 1 (internationaal) met mijn Einstein pagina omdat ik het woord simpel gebruikte, niemand durfde dat toen. Toen gingen dat anderen ook gebruiken en zakte ik na een jaar of zo naar pagina 4, thans ben ik eigenlijk niet meer vindbaar in Google, bezoekers van mijn pagina zijn voornamelijk degenen die de pagina direct aanroepen. In het Nederlands zijn er nooit problemen geweest. Nu vind ik dat eigenlijk ook wel genoeg omdat ik Nederland qua natuurkunde hoog aansla, dus mochten mijn (niet alledaagse) gedachten zo nu en dan gelezen worden is voor mij genoeg om anderen te bereiken (intussen studeer ik enthousiast naast mijn werk en kan ik mijn gedachten steeds beter analyseren, maar dat kost tijd, dus nog 1-2 jaren), internationaal lukt dat dus niet meer (wel via Bing dus ook Yahoo etc.). Ook veel problemen ondervonden met mijn Verenigde Naties pagina, de exacte titel stond in Google altijd op pagina 2 dus alsof de pagina niet bestond, toen heb ik daar quotes omheen geplaatst en nu vind je die titel niet meer zonder die quotes (die niemand kent, maar nu schijnt dat wel weer te lukken!?). Dat heb ik ook opgegeven om daaraan te blijven sleutelen. Google is machtig en heeft een mechanisme om bepaalde pagina's tot onzin te kenmerken en komen daarom ergens achteraan. Nu zijn lezers mogelijk ook wel benieuwd hoeveel e-mails ik uit de wereld ontvangen heb na jaren, terwijl lezers van sociale media niet bang zijn om een mening te verstrekken, enkel 1 en in het begin (maar wel positief en uit Nederland) en 1 boos telefoontje uit een bepaald land ver weg! Mijn email adres staat op de homepagina en dan krijg je gegarandeerd veel spam, hoeveel heb ik die dan ontvangen na jaren, slechts 0 (normaal moet je daar blij van worden, statistisch zou je denken daar klopt iets niet)! Dit was een van de illusies waar iedereen wel mee te maken heeft .. het lijkt mij erg moeilijk mensen wereldwijd zover te krijgen gezamenlijk macht uit te oefenen (iedereen heeft letterlijk een andere mening, zelfs binnen een land, het waarom daarvan is ook wel een onderzoek waard, groepen mensen met veel gelijkwaardige meningen kunnen toch niet met elkaar samenwerken, uitgezonderd als hebberigheid de gemeenschappelijke deler is) .. ik had dit eerlijkheidshalve al eens 15 jaar geleden geprobeerd in ongeveer 25 talen (allemaal vrijwilligers), toen verstuurde ik ook emails in 25 talen (nu geen 1 email verstuurd, dat zou nu spam zijn), wel heel wat meer reacties uit de wereld dan 1 (altijd betrouwbaar?) maar het bleef kleinschalig (ook Pentagon en NAVO bezochten toen mijn website, men kan hebben geleerd wat een kracht media zouden kunnen hebben, deze keer heb ik niets geanalyseerd) .. de nacht op mijn balkon in jan. 2015 (tijd 0) was de trigger het nogmaals te proberen .. maar toch geloof ik dat de nieuwe generatie dit voor elkaar zou kunnen krijgen (zie VN pagina) via de sociale media en/of de gewone brievenbus, het is eigenlijk heel simpel, wij mensen (niet een paar politici) zijn de baas over onze planeet (je moet in het groot denken anders gebeurt er niets, dan ben je gewoon te laat) .. denk aan het verhaal van de 1000 buffels die apathisch toekijken hoe 1 buffel door een paar leeuwen worden gepakt, omdat zij hun gemeenschappelijke kracht niet kennen of durven te gebruiken .. en toch is het een keer gefilmd in een Nederlandse documentaire van Bert Haanstra dat de buffels wel gezamenlijk op de leeuwen afgaan die met hun staart tussen de benen op de loop gaan, dus het is mogelijk .. (07/03/17) Wat ben ik toch blij met WikiLeaks! Alles en iedereen wordt misbruikt, de voedingsbodem is 1 grote obsessie. Daarom is een VN zonder vetorechten (en met een wereldleger) zo belangrijk om dit eindelijk eens te keren wat iedereen en dus de vrede ten goede komt (al zijn dat langdurige processen). Als je nergens in gelooft verandert er niets! En bedenk dat de meeste mensen op aarde niet machtsbelust zijn en een gewoon tevreden leven wensen!

Inhoudsopgave: (toon / verberg, klik op paragraafnummer)


0.1  Opmerkingen
0.2  Korte invoeging "Van Einstein Naar De Verenigde Naties" (er bestaat een onzichtbaar heelal met tijd 0)
0.3  Inleiding

1.1  Korte samenvatting (voor wie haast heeft, in 2.1 start de langere versie, inmiddels beiden even lang)
1.2  Voorbeelden
1.3  Tegenwerking
1.3a  Lichtsnelheid altijd constant gemeten, duidelijk in beeld gebracht (eigen gedachte)
1.4  Tijdreizen
1.5  Samenvattend en persoonlijke gedachte (meest logisch denk ik)
1.6  E = m.c²
1.7  Denken in meerdere dimensies (> 3)

2.1  Algemeen
2.2  Tijd en afstand (ruimte)
2.3  Tijdsdilatatie (tijdsvertraging)
2.4  Lengte contractie
2.5  Relativiteit
2.6  Symmetrie en gelijktijdigheid
2.7  Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), en hoe een klok langzamer kan lopen
2.8  Zwaartekrachtgolven

3.0  Mijn eigen gedachte over ons heelal (waarom de snelheid van het licht altijd constant is, een gekromde baan volgt t.g.v. de "zwaartekracht" ofwel Higgs velden, waarom deeltjes op 2 plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, mogelijk directe communicatie met iedereen en alles in het heelal etc., het bestaan van een onzichtbaar heelal met tijd 0 naast het zichtbare maar Einstein blijft gelden, fotonen die de tijd 0 doorgeven + samenvattend in een totaalbeeld)

4.0  Parallelle werelden en eigen mening

5.0  Quantummechanica en eigen mening

6.0  Conclusie: Mijn eigen stellingen (relativiteitstheorie en quantummechanica)
6.1  Heeft het tijd 0 “signaal” een tijd 0 of een oneindig grote snelheid, en leven wij in een geprogrammeerde wereld, we kunnen het nooit helemaal begrijpen, het is het meest logisch dat er meer moet zijn (eigen gedachte)?

7.0  Laatste gedachte waarop de tekst op deze pagina nog bijgewerkt moet worden

0.1  Opmerkingen

  Binnen dit kader komen enkel nieuwe gedachten, sinds 18/04/16 niets meer gewijzigd in de rest van deze webpagina, pas na mijn studie ga ik weer meer schrijven .. maar in deel 2 van deze webpagina is te volgen hoe ik op mijn manier tot deze gedachten ben gekomen .. onderaan binnen dit kader geef ik voor mijzelf mijn algemeen denkbeeld tot op heden weer ..

 • Nieuwe gedachte (15/02/17) Eigenlijk kwam ik op deze gedachte door het denken over complexe getallen. De getallen waarmee wij rekenen in het dagelijkse leven zijn een subset van de complexe getallen, wij als gewone mensen rekenen eigenlijk in 1 dimensie. M.b.v. complexe getallen kan er ook gerekend worden in meerdere dimensies bijv. een beweging van een vliegtuig. Een complex getal is niets anders dan een vector waarmee je dus in meetkundige modellen kunt rekenen. Technische / wetenschappelijke medemensen begrijpen dit beter omdat die complexe getallen kennen uit hun studie. Eigenlijk geloofde ik niet in meer dan 3 dimensies heb ik ooit geschreven in deze website, daar denk ik nu toch anders over.
  Voorbeeld verstrengeling in 1 dimensie

  Figuur 0.2A Voorbeeld verstrengeling in 1 dimensie
  De onzichtbare ruimte waarover ik schrijf, is volgens mij niets anders dan de vierde dimensie (zie ook achter "Mogelijk interessant"). De vierde dimensie kan de oplossing geven voor de relativiteitstheorie en kwantummechanica! Wij leven (ingesloten) in 3 dimensies en kunnen nóóit in de vierde dimensie geraken (levend ), wel beïnvloeden denk ik omdat wij er onderdeel van zijn. De informatie waarover ik schrijf in de onzichtbare ruimte en waarover ook anderen schrijven, is iets abstracts in de vierde dimensie. Dan valt eigenlijk alles op zijn plaats. Ook mijn gedachte dat energie niet echt hoeft te bestaat als een soort fysieke krachtsbron en de Higgs velden ook niet echt te hoeven bestaan. Bijv. ruimte en tijd in de microwereld hoeven niet te bestaan voor ons in 3 dimensies, maar wel de gerelateerde informatie in de vierde dimensie, als je die informatie wiskundig in vectoren kunt uitdrukken in de vierde dimensie, kan bijv. de emergente "zwaartekracht" van Erik Verlinde (zie volgend onderwerp) als resultante in de derde dimensie tot uiting komen voor structuren. Of denk bijv. aan verstrengelde deeltjes. In figuur 0.2A heb ik een voorbeeld bedacht met vectoren van een verstrengelde verbinding tussen 2 deeltjes indien er maar 1 dimensie voor ons zou bestaan om het begrijpelijker te maken. Dus in de eerste dimensie (de rechte lijn) zijn er twee verstrengelde deeltjes waarvan de eigenschappen steeds tegengesteld zijn door die verstrengeling. Die verbinding wordt beschreven in de tweede dimensie (het vlak). Daar zie je twee tegengestelde vectoren van een eigenschap die steeds en totaal nul zijn. Hoe ver de deeltjes ook uit elkaar gaan in onze tijd, de vectoren in de tweede dimensie veranderen onmiddellijk maar de eigenschapsvectoren blijven hetzelfde in dit voorbeeldmodel, veranderingen in eigenschappen worden ook onmiddellijk doorgegeven, daarom is de verbinding tijdloos (tijd 0). Het lijkt er dus op dat licht ervoor kan zorgen dat twee deeltjes modellen aan elkaar verbonden worden in de hogere dimensie. Zo kunnen er ook vectoren zijn voor de zichtbaarheid van een deeltje in een groep, bij een bepaalde waarde in de tweede dimensie verdwijnt het deeltje (tijdelijk) in de eerste dimensie, of dit ook kan gelden voor structuren zoals voorwerpen of een mens in de vierde dimensie is maar de vraag. Zo zal er ook een vector zijn voor een lichtdeeltje (foton) en ieder ander elementair deeltje in de vierde dimensie etc. etc. Wat is nu die vierde dimensie? Als die bestaat dan zouden er meer drie dimensionale ruimten met werelden kunnen bestaan (maar hoeft niet ook al kan het). Ook al bestaan er geen ruimte en tijd in de vierde dimensie (zoals wij die ervaren), de wiskunde gaat gewoon door (al is het maar voor ons)! Deze conclusie van mij is niets bijzonders want de wetenschap denkt al lange tijd zo, maar voor mij wordt het nu ook duidelijk via logisch denken! Ik denk zolang we het niet begrijpen (ik denk nooit), zal het wel weer toeval zijn .. soms lijkt het erop dat alles wat we verzinnen in science fictions deels in de werkelijkheid uitgevoerd kan worden om ons bezig te houden .. Mogelijk interessant: het zijn allemaal maar gedachten die later weer geschrapt kunnen worden, maar het houdt me even bezig. Ik heb nu pas in de gaten dat in mijn voorbeeld alles symmetrisch is, het totaal is nul. Is het in 1 dimensie symmetrisch (de eigenschappen), dan moet het model in de hogere dimensie ook symmetrisch zijn, dus ook totaal nul. Als je alles zou weten, de werkelijkheid is natuurlijk complex, dan is er mogelijk maar exact 1 symmetrisch model wat alles kloppend maakt. Maar het totaal is nul. Is een hogere dimensie een echte dimensie als alles totaal nul is, dan kan het iedere dimensie zijn. Zou het kunnen dat onze wereld / ruimte (drie dimensies) bestaat juist omdat alles ook totaal nul is, maar wel ruimte en tijd bestaan. Zou verstrengeling van deeltjes nu net een situatie zijn waarin het totaal van de delen in het model nul is die die verstrengeling verklaren (want ook al is het totaal van alles nul in onze wereld / ruimte, in alle delen hoeft dat niet te gelden natuurlijk)? Dan is die vierde dimensie niet echt, maar de nul staat voor het niets. Zouden die delen in het model in de vierde dimensie informatie kunnen worden genoemd (vergelijk met voorbeeld, eerste en tweede dimensie)? Maar eigenlijk is de vierde dimensie net zo vreemd of niet vreemd als de eerste en tweede dimensie. In de eerste en tweede dimensie kunnen ook enkel denkbeeldige wiskundige vectoren (die lange pijlen) bestaan want objecten hebben altijd een volume, er bestaan geen platte objecten zonder volume. Ook metingen kunnen enkel in de derde dimensie worden uitgevoerd. Niet alle natuurkundige grootheden kunnen als vectoren worden uitgedrukt (en zo worden opgeteld etc.). Bijv. snelheden kunnen als vectoren worden uitgedrukt in onze wereld, maar dankzij de relativiteitstheorie is dit niet meer waar voor zeer grote snelheden. Zo wordt de werkelijkheid steeds complexer (voor ons). Maar omdat er in de vierde dimensie geen tijd bestaat, bestaat zoiets als snelheid daar niet, maar is een resultaat van diverse vectoren zoals de tegenwerking (zie deel 2), en lijkt snelheid een vector te zijn onder lage snelheden. Ben benieuwd naar mijn beeldvorming na jaren studie later, erg interessant! Men heeft het vaak in de natuurkunde (bijv. de String theorie die ik niet ken) over opgerolde dimensies ergens in de ruimte, dat vind ik persoonlijk een vreemde voorstelling, een hogere dimensie kan nooit een onderdeel zijn van een lagere dimensie. Ik denk dat zo'n hogere dimensie gewoon het niets is om ons heen .. waar geen ruimte en tijd bestaan zoals wij die ervaren .. welkom in de wereld die we niet begrijpen, dan moet het wel toeval zijn .. Eigenlijk vind ik de gedachte van toeval te simpel voor woorden. Persoonlijk ben ik er 100% van overtuigd dat achter alles een plan zit, maar meer weet ik ook niet natuurlijk. Ik vond het ook wel komisch dat de natuurkunde in het verleden dacht dat het model van alles bijna compleet was. Maar goed dit zou kunnen in verbanden uitgedrukt, niet meer dan dat. Ik denk dat bijv. de vierde dimensie enkel bestaat omdat onze ruimte en tijd bestaan in de derde dimensie. Zonder die ruimte en tijd zou er helemaal niets zijn in het model. Waar zou bijv. een vector in de vierde dimensie zijn oorsprong moeten hebben? Maar het is wel goed voorstelbaar, dat alles vanuit 1 punt is ontstaan, toen begon het model van alles! Een elementair deeltje in superpositie is op 2 locaties tegelijkertijd. Ik weet er nog niet precies alles over, maar las in het tijdschrift EOS dat men in Leiden (NL) in het natuurkundige laboratorium al tot een temperatuur kan komen tot .001 boven 0 graden Kelvin, ofwel het absolute nulpunt. Bij deze temperatuur kan een elementair deeltje eenvoudig in een zgn. superpositie worden gebracht (bijna geen beweging meer, dus geen foton ofwel lichtdeeltje) waarbij het op twee locaties tegelijkertijd is. De beslissing welke locatie het definitief is, is nog niet genomen door de natuur, wanneer men ernaar kijkt (dus invloed van licht) kiest het pas een definitieve locatie. Dit doet mij ook weer denken aan mijn gedachten over de vierde dimensie waarin alles totaal nul is in het complete model. De apparatuur detecteert het deeltje op 2 locaties, dus het lijkt dat het 2 deeltjes zijn met elk de hoeveelheid energie van 1 deeltje. Maar een deeltje heeft maar 1x de hoeveelheid energie. Dus het lijkt dat de energie wordt gepresenteerd door een soort vector in de vierde dimensie en energie niet een echte fysieke krachtsbron is maar meer een getal. Als de locatie definitief is, is er een tegenhanger actief in het model (bestaande uit vectoren) die alles weer totaal nul maakt. En net zoals de lichtsnelheid nooit kan worden bereikt door materie, zo kan ook nooit het absolute nulpunt worden bereikt, altijd net erboven! De lokale tijden nul van elementaire deeltjes (zie volgend onderwerp) zijn volgens mij zuivere vectoren in de vierde dimensie (tijd 0). Het idee van anderen dat de wereld en ruimte een soort hologram zijn vind ik persoonlijk nog niet zo gek, een hologram is een driedimensionale afbeelding door licht vanuit een twee dimensionaal vlak, maar (26/03/17) ik denk dat onze wereld en ruimte een projectie zijn van de vierde dimensie, een soort hologram maar dan gematerialiseerd. Maar het geheel wordt zowel vanuit de derde als vierde dimensie bijgestuurd door wat wij doen. Je kunt niet dwars door alles heen lopen dankzij een zeer complex model van vectoren in de vierde dimensie waarbij iedere vector zijn eigen effect heeft in de derde dimensie en waar wij helemaal niets van begrijpen (maar dan wel hebben ontdekt, door alles te bestuderen leren we het te gebruiken in het dagelijkse leven)! Vergelijk het een beetje met het nieuwe hologram dashboard in sommige auto's waarbij het aanvoelt toch op een echt knopje te drukken. (02/05/17) Getallen zoals energie kunnen volgens mij ook als vectoren voorstelbaar zijn in de 1e dimensie (zolang ze maar aan rekenregels voldoen) en dus een projectie zijn van de 4e dimensie (of andere dimensies). De rekenregels voor soorten vectoren kunnen mogelijk zelfs verschillend zijn (en per dimensie). Bijv. vectoren uit de 3e dimensie zijn op te tellen volgens de bekende rekenregels, maar een vector in de 1e dimensie heeft maar 2 richtingen en een lengte gelijk aan het (positieve) getal en enkel op die manier op te tellen. Dus een energie vector kan niet behandeld worden als een vector uit de 3e dimensie en zelfs de locatie (1 dimensie) is niet exact te bepalen in de 3e dimensie. Zo kan energie behorende bij een elementair deeltje (en het deeltje zelf) een projectie zijn uit de 4e dimensie (met de lokale tijd 0). (05/05/17) Ik denk dat emergente eigenschappen (eigenschappen enkel geldig voor structuren) niet in de 4e dimensie bestaan, maar enkel in lagere dimensies. Emergente eigenschappen zijn o.a. tijd (bestaat voor structuren van elementaire deeltjes), ruimte (bestaat voor structuren van kwanta), temperatuur (bestaat voor structuren van deeltjes), "zwaartekracht" (maar is geen kracht, bestaat voor structuren van elementaire deeltjes, zie volgend onderwerp, tijd veroorzaakt door "zwaartekracht") etc. Dan komt weer altijd die twijfel boven of je voor tijd 0 voor de elementaire deeltjes de 4e dimensie nodig hebt. Ook zonder de 4e dimensie (omdat je nog niet alles weet) zou er geen tijd of tegenwerking hoeven te bestaan op elementair niveau, maar wel in structuren. Maar omdat alles vanuit 1 punt is ontstaan (oerknal) is het wel logisch om aan een vierde dimensie te denken die alles heeft doen ontstaan! (07/05/17) Oerknal best logisch! Hoe de oerknal is ontstaan zal denk ik nooit iemand kunnen verklaren. Maar op het moment van de oerknal, moet het i.v.m. de emergente eigenschap van ruimte niet met 1 ruimte eenheid (kwantum) zijn begonnen, maar bijv. 8. Deze uitbreiding heeft een snelheid en omdat vanaf het begin alle wetmatigheden van vandaag moeten gelden, is er geen reden te verzinnen waarom dit zou stoppen (of mogelijk is er ook een einddatum voor het heelal), vandaar de continue uitbreiding van het heelal. Tijd en "zwaartekracht" zijn ook emergente eigenschappen. Dus de lokale tijd van elementaire deeltjes is 0, (geïsoleerde) lichtdeeltjes (fotonen, hebben geen massa) hebben geen tegenwerking en daarom altijd de maximale snelheid voor de waarnemer (lichtsnelheid). Hoe is dit dan voor de andere geïsoleerde elementaire deeltjes met de lokale tijd 0 (bijv. elektronen)? Er bestaat ook geen "zwaartekracht" ofwel tegenwerking voor die deeltjes, enkel voor een groep (minstens 2 dus). Dus een geïsoleerd deeltje zou ook de lichtsnelheid moeten hebben. (07/05/17) Is dat dan de reden dat men zo'n elementair deeltje (met massa) in superpositie op twee plaatsen detecteert (dan ondervind het tegenwerking ofwel tijd), en als men ernaar kijkt (invloed van licht) het een deel van een groep is geworden (uit de omgeving)? In superpositie wordt het van de groep gescheiden? Nu heb ik ook ergens gelezen (exacte informatie uit experimenten moeilijk te achterhalen) dat zelfs atomen en mogelijk moleculen in superpositie kunnen worden gebracht, dan zou dan betekenen met mijn gedachte dan, dat de locale tijd 0 is op het niveau van een geïsoleerd molecuul. Dat zou best mogelijk kunnen zijn, tenslotte is tijd een emergente eigenschap en bestaat tijd dus niet op een geïsoleerd molecuulniveau maar enkel in de groep. (15/05/17) Zou zwaartekracht (of tegenwerking, dus tijd) gewoon tijdens beweging worden opgewekt? Als je Maxwell leest hoe elektromagnetische golven (is licht) worden opgewekt door het bewegen van lading door een elektrisch veld die weer een magnetisch veld opwekt, dan komt bij mij meteen de gedachte op dat net zoals energie ook een elektrisch veld niet echt bestaat, doch slechts een verband weergeeft zodat we een fenomeen kunnen verklaren op onze manier, maar het in feite de vierde dimensie is die dingen doet ontstaan. Het is gewoon anders kijken naar de wereld om je heen. Ook komt bij mij dan meteen de gedachte op dat zwaartekracht (of tegenwerking, dus tijd) ook gewoon wordt opgewekt tijdens het bewegen van materie, een emergente eigenschap dus en vanuit de vierde dimensie wordt gestuurd. Onze aarde net zoals alles om ons heen is in beweging door de ruimte. Daarom is de vertraging in de nieuwe lokale tijd voor materie in beweging onafhankelijk van de beginsnelheid, doch enkel van de nieuwe verschil snelheid (relativiteit). Mogelijk worden er ook wel zwaartekrachtgolven opgewekt die niet meetbaar zijn wanneer materie versnelt. Maar goed na lezen krijg ik weer beter inzicht. En nu denk ik ineens de oerknal te begrijpen, zonder de oerknal zou volgens de wetten van de natuurkunde de lokale tijd steeds 0 moeten zijn. Als de lokale tijd van materie (structuren van deeltjes) net als die van licht 0 zou zijn (als in het punt van de oerknal, tijd 0) zou alle materie in de derde dimensie ook enkel met de lichtsnelheid kunnen bewegen. Door alle materie in beweging te zetten vanaf het begin, is de lokale tijd van die materie vanaf het begin ongelijk aan 0 en zijn er daarna verschillende snelheden van materie mogelijk. Dus om diverse bewegingen met willekeurige snelheden voor alle materie mogelijk te maken, moet alle materie vanaf het allereerste begin in beweging zijn! Dus de enige reden voor de oerknal is (zoals ik denk natuurlijk) dat zonder, onze ruimte niet kan bestaan! Mocht deze gedachte nu waar zijn (volgens mij wel) dan is weer aangetoond dat natuurkunde vaak eenvoudig in elkaar zit (als men het eenmaal weet natuurlijk)! Vaak zijn dit mogelijk al oude gedachten verwerkt in de tweede webpagina, maar ineens wordt het duidelijk, zo werken denkprocessen schijnbaar. Als iemand zou denken, dus als je die snelheid terugdraait kom je op het punt tijd 0 terug, nee helaas, dat is de relativiteitstheorie, de lokale tijd kan enkel trager verlopen maar nooit meer 0 worden. Enkel licht heeft de lokale tijd 0 want kent geen tegenwerking (is tijd of zwaartekracht)! En mogelijk wordt zo allang gedacht, ik volg voorlopig mijn eigen gedachten en check dit niet allemaal tenzij ik dit toevallig in een magazine tegenkom of in boeken lees (ben nog steeds met de wiskunde bezig maar bijna klaar, dus nu gaat het spannend worden)! Ik blijf me verwonderen dat de meeste wetenschappers enkel in toeval geloven! Ik hoop dat iemand deze nieuwe gedachte oppikt! (21/05/17) Eigenlijk sluit dit volledig aan op mijn gedachten. Ook energie is een emergente eigenschap. Bij de oerknal heeft materie (structuren van deeltjes) in 1 keer (zonder overgang) tijd, massa en energie gekregen. (Elementaire) deeltjes hebben geen tijd, massa en energie, enkel gegroepeerd in een structuur. (Elementaire) deeltjes komen uit de vierde dimensie waarin geen tijd, massa en energie bestaat, maar zijn projecties in de derde dimensie. Ik denk ook dat men in de natuurkunde nooit 1 deeltje helemaal kan isoleren, enkel als deel van een groep, in superpositie is mogelijk een zwevende situatie maar niet geheel geïsoleerd. Bij verstrengeling kunnen 2 deeltjes wel tijdloos verbonden zijn. Ik hoop dat Eric Verlinde (Nederlands natuurkundige) nu langzaam in de oerknal gaat geloven.
  (28/06/17) Bij het lezen van Maxwell kwam bij mij de gedachte op dat de elektromagnetische golf wel erg eenvoudig is gevonden, alsof deze gevonden moest worden, deze heeft vele nieuwe ontwikkelingen gebracht zoals radio, televisie etc. Maxwell had nl. de formules gevonden voor verbanden tussen elektrische en magnetische velden voor geladen deeltjes. Toen bleek dat als je de geladen deeltjes wegliet in de formules (dus 0), de formule voor de elektromagnetische golf in de vrije ruimte (is ruimte zonder ladingen) ontstond, dus het bewijs dat er een elektromagnetische golf moet bestaan die zich ongehinderd in de ruimte om eens heen kan voortbewegen. Ongelofelijk eenvoudig gevonden (licht is ook een elektromagnetische golf)!
  (05/08/17) Logisch dat locaties in de ruimte in feite vectoren zijn (die pijltjes uit de wiskunde)! Tijd is een emergente eigenschap en snelheden zijn daardoor niet meer als vectoren op te tellen, enkel dichtbij de lokale tijd. Dan vraag je je af waarom dan wel. Dus als je de tijd wegdenkt, zijn het dus locaties als de som van 3 willekeurige basisvectoren (derde dimensie), die basisvectoren en locaties kun je zien als de snelheidsvectoren zonder tijd.
  (01/09/17) Werken (en andere verplichtingen) en studeren is niet gemakkelijk, vooral als je niet de jongste meer bent, maar ben eindelijk door de wiskunde heen. Het lezen is weer gewoon geworden. Geweldig dat er schrijvers zijn zoals bijv. R. Shankar die goede leerboeken kunnen schrijven. Het ophalen van de wiskunde was echt nodig om onderwerpen beter te kunnen volgen, nu kan ik weer verder met de kwantummechanica en lees tot ongeveer de Schröder vergelijking, daarna de algemene relativiteitstheorie en daarna nog enkel de kwantummechanica etc. Wat is mijn doel? Proberen een (wiskundig) beeld te krijgen hoe uit een tijdloze omgeving (vierde dimensie, tijd 0) emergente tijd en ruimte kan onstaan! We leven in een soort onwezenlijke wereld die we gewoon zijn gaan vinden door dagelijkse routine!
 • MOGELIJK WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAAK (19/11/16 nog steeds niets gewijzigd in deze webpagina sinds 18/04/16, ik probeer in dit stukje tekst al mijn gedachten uit mijn website te bundelen, en enkel gerelateerd aan dit onderwerp). De uitleg over de nieuwe theorie van Erik Verlinde (emergente "zwaartekracht", “zwaartekracht” bestaat enkel voor een groep elementaire deeltjes, in een structuur, dus materie, maar niet voor 1 elementair deeltje alleen, mogelijke verfijning van Einstein die weer een verfijning was van Newton; afwijkend durven denken) wordt uitstekend verwoord (ook voor niet natuurkundigen) in kopieer link: "http://www.quantumuniverse.nl/emergente-zwaartekracht-en-het-donkere-heelal"! Dus die "zwaartekracht" ontstaat hier door het verplaatsen van informatie. (mijn mening in het algemeen, dus niet gerelateerd aan deze mogelijke ontdekking:) De natuurkundige wetenschap nadert steeds meer en meer zijn grenzen, met niet afwijkend denken (schroeven en boutjes theorieën) kom je er niet meer, mogelijk en hopelijk leidt dit denken naar een goed inzicht over ons bestaan en dus naar een toekomst waarin alles in de wereld steeds beter gaat uiteindelijk! Het probleem van de wetenschap is eigenlijk ook, hoe meer we ontdekken (terwijl we nog steeds niet veel en kunnen begrijpen), hoe harder wetenschappers roepen dat alles toeval is. Nu we ook een klein beetje van de hersenen gaan begrijpen (terwijl we nog steeds niet veel en kunnen begrijpen), wordt de conclusie al getrokken dat we een soort robots zijn, dus robots die zelf ontdekken dat ze een robot zijn! Dit voedt natuurlijk wel de oppervlakkigheid in deze tijd dat je vooral met jouw eigen bezig moet zijn, want eigenlijk heeft dus niets een betekenis meer (zolang het jouw eigen belangen maar niet schaadt, persoonlijk zie ik het menselijke lichaam als een soort hulpmiddel die gebreken kan vertonen, maar niet geheel op zichtzelf staat). Het is vooral de taak van de wetenschap niet met onderbuikgevoelens te werken, en op zijn minst toe te geven "wij weten het ook niet" als men niet genoeg kennis heeft! (deze onderbuikgevoelens komen vaak van persoonlijke teleurstellingen, maar zoals je zelf bent is een ander ook, veel problemen in de wereld veroorzaken we zelf, zoals ik het zie. Het lijkt er ook op hoe meer welvaart men ondervind, hoe meer persoonlijke teleurstellingen.)
  Nu zullen velen zich afvragen wat is dan die informatie? Volgens mij een evenredig verband met iets wat je kunt vastleggen met een factor voor een wiskundige formule (als dat lukt) maar niet precies weet wat het is (en mogelijk nooit zult weten) .. in dit geval is die informatie gerelateerd aan het volume van totale ruimte met donkere energie, en het volume van wat materie in de ruimte (dus niet alle materie in de ruimte) die een hoeveelheid volume donkere energie heeft omgezet naar die materie .. Eigenlijk is alles informatie, ook bijv. de temperatuur, maar zolang je het niet beter kunt aanduiden noem je het informatie voorlopig.
  Mijn eigen gedachten: Ik denk intussen veel na over Erik Verlinde zijn opmerkingen en vergelijk het met mijn eigen gedachten natuurlijk (met veel minder gedetailleerde natuurkundige kennis natuurlijk) en pas die aan waar nodig (enkel in dit stukje tekst van 19/11/16, want pas na mijn studie ga ik weer meer schrijven).
  Wat zijn dan die gedachten uit deze webpagina (en zijn te vinden in deze webpagina) om de rest beter te kunnen volgen? Ik geloof in een onzichtbare ruimte met tijd 0 (ofwel tijdloos dus) waarin informatie wordt doorgegeven of wordt uitgewisseld aan de zichtbare ruimte om de materie vorm te geven. Bijv. bij de verstrengeling van elementaire deeltjes, die volgens mij tijdloos (tijd 0) is, wordt deze onzichtbare ruimte gebruikt om informatie uit te wisselen tussen deze deeltjes in de zichtbare ruimte. Ik geloof dat de lokale tijd van lichtdeeltjes 0 is (fotonen genoemd) en zij de eigenschap hebben (naast de vele andere bijzondere eigenschappen) om zo’n verstrengelde verbinding mogelijk te maken via de onzichtbare ruimte vanwege die lokale tijd 0. Ik geloof dat een lichtdeeltje (foton) zowel in de onzichtbare ruimte (in informatie vorm) als in de zichtbare ruimte aanwezig is. Ik geloof in de (verstoorde) Higgs velden die alle materie tegenwerking geeft en het begrip tijd vormt. Ik geloof dat lichtdeeltjes geen tegenwerking kennen en door de structuur van de ruimte (mogelijk ook door de Higgs velden geregeld) de maximale snelheid hebben, de lichtsnelheid genoemd. Ik geloof dat de andere elementaire deeltjes ofwel als informatie (tijd 0) in de onzichtbare ruimte aanwezig zijn, of in de zichtbare ruimte, dus ze kunnen verdwijnen naar de onzichtbare ruimte en even later weer tevoorschijn komen. Ook merkte ik op dat het best zou kunnen dat de relativiteitstheorie enkel voor structuren (materie) geldt (bijv. de "zwaartekracht" zou enkel voor een structuur kunnen bestaan maar niet op het niveau van de elementaire deeltjes, dat schijnt wiskundige problemen op te leveren met de relativiteitstheorie). En ook geloof ik dat onze meetinstrumenten enkel in de zichtbare ruimte kunnen meten (dus in de onzichtbare ruimte is alles 0). Het zijn allemaal gewoon gedachten die nooit exact nauwkeurig te omschrijven zijn door de abstractheid. In de laatste 100 jaar is er niet veel veranderd in de kwantummechanica.
  Welke van deze gedachten sluiten aan op de nieuwe theorie van Erik Verlinde, zoals ik het zie, en wat is nieuw?
  Ruimte in 2 lagen

  Figuur 0.1 (ruimte in 2 lagen, zie dit in 3D)
  De ruimte bestaat volgens een nieuwe zienswijze in de natuurkunde en nieuw voor mij uit een abstract netwerk van kleine eenheden, kwantumeenheden genoemd, gevuld met donkere energie, die met elkaar verstrengeld zijn (dus de ene kant van de ruimte weet van de andere kant van de ruimte). Volgens Erik Verlinde bestaat op het niveau van deze kwantumeenheden geen ruimte en tijd (nieuw), dus ook niet op het niveau van de elementaire deeltjes (zijn ook kwantumeenheden groot), maar gebundeld in structuren vormen deze wel ruimte en tijd, emergente eigenschappen dus. Dat zou dus betekenen dat de relativiteitstheorie niet op elementair niveau (microscopisch) geldt, maar enkel op macroscopisch niveau maar daar valt dus ook de bundeling van kwantumeenheden (ruimte) of elementaire deeltjes (materie) in structuren onder. Dan zou de kwantumtheorie kloppend kunnen worden. Dus die kwantumeenheden zijn tijdloos, ze zijn verstrengeld, dus vormen als eerste laag de onzichtbare ruimte met tijd 0 in mijn verhaal. De volgende laag is donkere energie in mijn verhaal en vormt de zichtbare ruimte. De zichtbare ruimte wordt vanuit de onzichtbare ruimte beheerd (wiskundig gezien zou je een ruimte kwantumeenheid als een vector kunnen voorstellen, een ruimte kwantumeenheid helemaal alleen als een nulvector, verstrengelde ruimte kwantumeenheden als een som van nulvectoren dus nog steeds een nulvector, niet verstrengelde ruimte kwantumeenheden als de som van de vectoren van de afzonderlijke ruimte kwantumeenheden die geen nulvector meer zijn door de bundeling, zie figuur 0.1). Materie is aanwezig in deze tweede laag en licht in beide lagen. De effecten van deze onzichtbare ruimte plus donkere energie zijn de (verstoorde) Higgs velden (moet een naampje hebben) waarover ik het steeds heb (de Higgs velden, (nieuw) nu dus het gevolg van emergente "zwaartekracht" en traagheid, beiden gerelateerd aan informatie uit dat abstracte netwerk plus donkere energie, de tegenwerking waar ik het over heb). De Higgs deeltjes hebben nog steeds een betekenis in dit verhaal want in de formules van Erik Verlinde komt nog steeds massa voor. Omdat je emergente "zwaartekracht" en traagheid wel kunt beredeneren (schijnbaar), maar donkere energie mogelijk ook nooit te detecteren zal zijn, een elementair deeltje ontstaat ineens uit het niets (gemaakt uit donkere energie) en dat is het, kan het allemaal informatie uit het niets zijn! Welkom in de wereld van de mysterieuze kwantummechanica! Naast de emergente "zwaartekracht" is ook nieuw in het verhaal van Erik Verlinde dat de elementaire deeltjes ook de lokale tijd 0 moeten hebben net zoals de elementaire lichtdeeltjes (fotonen). Eigenlijk wel begrijpelijk want je kunt met of binnenin 1 deeltje geen klok maken, dus geen tijd meten (nee ook niet met een foton ofwel lichtdeeltje, dat is onze tijd en niet de lokale tijd). Dus moeten alle elementaire deeltjes in mijn verhaal zowel als informatie in de onzichtbare ruimte bestaan als in de zichtbare ruimte. Je zou dus bijna gaan denken dat de onzichtbare ruimte absoluut is en de zichtbare wereld relatief, tijd bestaat enkel voor de waarnemer. Dus de lokale tijd van de elementaire deeltjes is 0, de verstrengeling is ook tijdloos, dus het geheel speelt zich af in tijd 0 ofwel tijdloos in de onzichtbare ruimte. Informatie wordt gebruikt voor de zichtbare wereld. Dat abstracte netwerk met tijd 0 dient ervoor volgens mij om informatie uit te wisselen of door te geven aan de zichtbare ruimte. Tijdens de verstrengeling bijv. wordt informatie uitgewisseld via dat netwerk in de onzichtbare ruimte (zonder donkere energie), aan de zichtbare ruimte (met donkere energie of materie). Nog 1 opmerking: zou het kromtrekken van ruimte veroorzaakt worden doordat er donkere energie is weggenomen? In een versnelde raket ergens in de ruimte ver van grote massa's gebeurt hetzelfde volgens het zgn. equivalentie principe van Einstein, daar is geen donkere energie weggenomen, dus volgens mij moet je eerder denken aan verstoorde Higgsvelden! Wat nieuwe gedachten (26/12/16): als je met deze onderwerpen bezig bent, gaan die vaak in het brein in de achtergrond verder terwijl je met andere zaken bezig bent, en ook zelfs gedurende de slaap, zo nu en dan komen er dan nieuwe gedachten tevoorschijn die natuurlijk allemaal niet waar hoeven te zijn maar mogelijk toch ideeën kunnen geven, dus uitproberen. Ik heb nog steeds weinig gelezen behalve de wiskunde door tijdgebrek, dat wordt een nieuw voornemen voor 2017 (maar daar ga ik ver mee komen dit jaar, het enthousiasme is zeer groot, ik geef nooit op!!). Ik denk dat in dat abstracte netwerk met tijd 0 in de onzichtbare ruimte de totale hoeveelheid informatie altijd 0 is. Denk bijv. aan twee verstrengelde deeltjes die elk tegengestelde eigenschappen hebben door die verstrengeling bijv. de spin. Zo kan ik me ook voorstellen dat de emergente "zwaartekracht" de proportionele tegengestelde informatie is van een bepaald soort informatie van de totale "lege" ruimte met donkere energie. Als de andere emergente "zwaartekrachten" zoals rond de aarde hetzelfde blijven ondanks de nieuwe gevormde materie aan de rand van het heelal en dus de vermindering van de totale "lege" ruimte met donkere energie, dan zou de uitbreiding van het heelal daarmee te maken kunnen hebben. De verhouding "lege" ruimte met donkere energie en materie binnen die ruimte zou dan altijd constant kunnen zijn. Zo is mogelijk de oerknal begonnen uit het niets (m.a.w. de wetenschap is bewust begrensd). Zou je dat abstracte netwerk ooit willen gebruiken voor onmiddellijke communicatie met andere werelden dan zou je een bepaald soort informatie moeten laten variëren volgens een patroon die door een andere intelligente beschaving kan worden opgepikt, dus uitdagingen genoeg voor de verre toekomst.
  Hoe kan nu de lokale tijd van een elementair deeltje 0 zijn en ook aanwezig zijn in de zichtbare ruimte? Dit was al bekend voor licht. Wij zien licht in onze tijd maar de eigen tijd van licht hoe vreemd ook is 0. Zo ook voor de andere elementaire deeltjes dus. Zij zijn dus detecteerbaar mogelijk alleen via hun informatie, want vormen geen ruimte en tijd, maar gestructureerd vormen ze objecten in de zichtbare ruimte en geldt de relativiteitstheorie. Volgens een Chinees wiskundig onderzoek is in de kwantummechanica de beweging van een elementair deeltje alleen (dus buiten een structuur) geen continue beweging in de zichtbare ruimte, een deeltje is dan in de ene locatie (kwantumeenheid in dat abstracte netwerk) en dan in de volgende locatie, het is dus voor enige tijd of 0 seconden onzichtbaar. Dus de lokale tijd is 0, het bestaat voor enige tijd of 0 seconden enkel uit informatie. Dus elementaire deeltjes alleen (dus buiten een structuur) bevinden zich gelijktijdig in de zichtbare als onzichtbare ruimte, en mogelijk enkel als informatie detecteerbaar in de zichtbare ruimte. Denk bijv. aan experimenten met losse fotonen. De spin van een elementair deeltje alleen (dus buiten een structuur) bijv. is dus enkel informatie want een ronde vorm bestaat niet echt want er is geen sprake van ruimte en tijd. Maar elementaire deeltjes zijn meestal al onderdeel van een structuur zoals bijv. een stroom elektronen door een draad, dus moeilijk te zeggen volgens mij wanneer een elementair deeltje als helemaal los kan worden gezien. Neem nu bijv. een muon, dat is ook een bepaald soort elementair deeltje dat een vaste tijd bestaat (daarna valt het uit elkaar), hoe sneller dit beweegt hoe langer het duurt voor de waarnemer dat het uit elkaar valt, dus de processen binnenin worden vertraagd, de lokale (eigen) tijd gaat langzamer, dus is de lokale tijd niet 0, dus moet het een samengesteld deeltje zijn, een structuur dus (denk ik)! Maar een muon kan weer onderdeel zijn mogelijk van een andere structuur in de zichtbare ruimte ..
  Hoe kan een kwantumeenheid of elementair deeltje tijdloos zijn maar tezamen in een structuur niet? Als je bijv. een afstand wilt meten heb je twee punten nodig, binnen 1 punt bestaat er geen afstand (is altijd 0). Dus binnen alle punten is de afstand 0, maar bij combineren bestaan er wel afstanden. Zo ook voor ruimte en tijd, je hebt minimaal 2 kwantumeenheden nodig, met 1 kwantumeenheid bestaat er geen ruimte en tijd (is altijd 0). Dus binnen alle kwantumeenheden is ruimte en tijd 0, maar bij combineren bestaat er wel ruimte en tijd. Ruimte zal wel duidelijk zijn, bij tijd moet er beweging mogelijk zijn, is die niet mogelijk dan is de tijd 0. Ook voor beweging heb je minimaal 2 kwantumeenheden nodig. Informatie moet je niet zien als beweging, maar als iets abstracts waar voorlopig nog niemand kennis van heeft!
  Wat is het verschil tussen een elementair lichtdeeltje en een ander elementair deeltje? Bij beiden zijn dus de lokale tijd 0. Beiden zijn als informatie aanwezig in de onzichtbare ruimte, buiten een structuur als informatie detecteerbaar in de zichtbare ruimte, binnen een structuur kunnen ze mogelijk een verschijningsvorm krijgen die de materie vorm geeft (of licht vormen als het fotonen zijn, fotonen zijn elementaire lichtdeeltjes). Beiden kunnen mogelijk zo nu en dan verdwijnen naar de onzichtbare ruimte als informatie en niet detecteerbaar zijn in de zichtbare ruimte (een andere gedachte nu dus) en even later wel weer als informatie detecteerbaar zijn. Binnen een structuur kan dat mogelijk ook, en dan dus even geen verschijningsvorm in de zichtbare ruimte. Fotonen kunnen door botsingen informatie uit de onzichtbare ruimte verstrengelen tussen andere elementaire deeltjes in de zichtbare ruimte. Fotonen zijn de snelste elementaire deeltjes. Ook wisselen zij energie uit tussen andere elementaire deeltjes. Fotonen hebben dus de hoofdrol in de natuurkunde! Fotonen hebben geen tegenwerking in de zichtbare ruimte, maar andere elementaire deeltjes wel door het Higgs deeltje. Maar die tegenwerking komt enkel tot uiting dus in een structuur, als het een verschijningsvorm heeft, daarbuiten is alles zuivere informatie.
  Waarom is de lichtsnelheid voor iedereen (in beweging) altijd gelijk? Je kunt het omdraaien en zeggen alles wat is gevonden daardoor in de relativiteitstheorie, daarom is de lichtsnelheid hetzelfde. Of je kunt ook zeggen dat kwantumeenheden niet sneller dan de lichtsnelheid overbrugd of waargenomen kunnen worden in de zichtbare ruimte. Daar lichtdeeltjes (fotonen) geen tegenwerking ondervinden in tegenstelling tot andere elementaire deeltjes in de zichtbare ruimte, ligt die snelheid vast in de zichtbare ruimte.
  Een zwart gat (materie wordt weer omgezet in donkere energie? .. maar informatie opgeslagen in de horizon, dus omkeerbaar ..) is mogelijk met 1 punt verbonden van dat onzichtbare abstracte netwerk (tijd 0). Ben benieuwd naar de nieuwe vervolg theorieën in de toekomst! Het zou zeer wonderlijk zijn als tijd 0 al in zo'n korte tijd (sinds 2015) theoretisch bewezen kan worden (of is dat eigenlijk al in een zwart gat gebeurd?)!
  Zou de wereld gaan veranderen of wordt tijd 0 (alles is verbonden met elkaar) gewoon weer als een stapel boterhammen geaccepteerd en blijft alles weer gewoon stoïcijns toeval?

 • (12/05/17) Mijn algemeen denkbeeld tot op heden! Ik geef dit vooral voor mijzelf weer en werk dit steeds bij gedurende mijn studie.
  Ik beschouw alle macro objecten (materie) als structuren van de microwereld waarbij die macro objecten een eigen lokale tijd hebben verkregen volgens de Relativiteitstheorie. Ik beschouw tijd als een emergente eigenschap en denk dat die microwereld (moleculen, atomen etc., micro objecten genoemd) dezelfde lokale tijd hebben als het macro object waartoe ze behoren. Die tijd geldt voor alle eventuele bewegingen in die microwereld. Een volledig geïsoleerd micro object (dus niet tot een macro object behorende) heeft de lokale tijd 0 ofwel is tijdloos, en ook bestaat er geen ruimte binnen dit object (ruimte is ook een emergente eigenschap). Dit micro object zal waarschijnlijk kunnen worden voorgesteld als een collectie vectoren uit de vierde dimensie en is iets abstracts, en wordt geprojecteerd in de derde dimensie. Ook ruimte eenheden (kwantum eenheden) kunnen op die manier worden voorgesteld als micro objecten. Door de oerknal wordt er ruimte aangemaakt en lijkt het heelal opgeblazen te worden (als een ballon door lucht). Zo ook als micro objecten verbindingen met elkaar maken ontstaan er structuren, macro objecten, die als het ware opgeblazen worden. Licht is een object op zich, en heeft altijd de lokale tijd 0 (maar ruimte is bij licht ook een emergente eigenschap). Verbindingen met ruimte eenheden worden gebruikt voor bewegingen. Als er geen verbindingen meer kunnen worden gemaakt met andere micro objecten (waaronder dus ook ruimte eenheden), kan een beweging het gevolgde pad niet meer vervolgen (zo kan men dus bijv. niet dwars door een muur heenlopen). Het is zo best wel begrijpelijk op een abstracte manier dat de derde dimensie begonnen is met de oerknal, micro objecten uit de vierde dimensie met tijd 0 (dus uit het niets komende), structuren (macro objecten) zijn gaan vormen in die derde dimensie.
  Macro objecten met een lokale tijd 0, zouden enkel met de lichtsnelheid kunnen bewegen. Omdat macro objecten met diverse snelheden moeten kunnen bewegen, is de lokale tijd van die macro objecten vanaf het begin ongelijk 0. D.w.z. dat macro objecten vanaf het begin in beweging moeten zijn (vergeleken met het punt tijd 0 van de oerknal). Dit verklaart de oerknal! Macro objecten hebben in het begin sinds de oerknal in 1 keer tijd, massa en energie verkregen, dit zijn emergente eigenschappen, micro objecten helemaal geïsoleerd hebben geen tijd, ruimte, massa en energie. Energie is geen fysiek maar een abstract iets, een getal verkregen uit de vierde dimensie door projectie in de derde dimensie.
  Wat bedoel ik nu met de lokale tijd van materie? De snelheid waarmee een aardse klok loopt, gepositioneerd op die materie. Hoe sneller die materie door de ruimte beweegt, hoe langzamer die klok gaat lopen. De lokale tijd van licht is nul. Een klok gaat langzamer lopen door tegenwerking ("zwaartekracht", Higgs velden, materie bevat Higgs deeltjes) waarschijnlijk verkregen uit de vierde dimensie. Licht heeft geen tegenwerking (geen "zwaartekracht", geen Higgs deeltjes) en heeft daarom de maximale snelheid mogelijk. Daar er geen krachten in het spel zijn, is deze lichtsnelheid constant. Zwaartekrachtgolven laten de lokale tijd iets variëren, waardoor men (de waarnemers, kan apparatuur zijn) lengte contractie (is niet meer dan een visueel effect) detecteert bij materie onderhevig aan die zwaartekrachtgolven. De oerknal is ontstaan in een punt met de lokale tijd 0, in een zwart gat is er ook een punt met de lokale tijd 0 aanwezig, beiden zijn punten uit de vierde dimensie.
  (05/08/17) Wat gedachten voorlopig, moet dit nog beter controleren later of dit te koppelen is aan tijd 0 (tijdloos dus) ofwel de vierde dimensie. Tijd kan dus een emergente eigenschap zijn. Net zoals de temperatuur een emergente eigenschap is (1 elementair deeltje heeft geen temperatuur maar enkel op groepsniveau) kun je tijd net zoals de temperatuur als een “scalar field” (wiskunde) zien, dat betekent dat ieder punt in het veld een waarde heeft maar geen vector is. Met de oerknal zijn er beginnende macro objecten ontstaan die een lokale tijd hebben verkregen. Voor elk macro object dat in beweging is t.o.v. die beginnende macro objecten of t.o.v. andere macro objecten waarvandaan die beweging is geïnitieerd, kan men een “scalar field” opzetten als waarnemer, waarbij in elk punt rondom dat macro object in beweging een lokale tijd geldt, nl. de tijd gaat trager door het snelheidsverschil vanuit het vertrekkende macro object (bij “zwaartekracht” is er nog een factor). Bij een “scalar field” bestaat er ook zoiets als de gradiënt die als een vector kan worden gezien. Dus tijd (ofwel tegenwerking) kan worden gekoppeld aan een vector en kan weer vanuit de vierde dimensie zijn geprojecteerd. Tijd en ruimte zijn aan elkaar gekoppeld, waar tijd bestaat moet ook ruimte bestaan, want tijd heeft met beweging te maken. Maar een ruimte waarin geen tijd bestaat kan ook volgens mij, een ruimte waarin geen beweging bestaat en iets op meerdere locaties tegelijkertijd kan zijn (voor de waarnemer), mogelijk fenomenen dus uit de micro wereld ..
  (12/08/17) Wat is tijd (en link met vierde dimensie met tijd 0 ofwel tijdloos)? Ik geef hieronder een overzicht van hoe ik denk (nu):
  • ik veronderstel dat de ruimte uit driedimensionale ruimte eenheden (kwanta) bestaat, deze ruimte eenheden zijn als vectoren (die pijltjes uit de wiskunde) voor te stellen en kunnen stationair zijn, zij zijn ontstaan tijdens de oerknal en breiden zich steeds uit aan de rand van onze ruimte (mogelijk met lichtsnelheid, zodat het eerste licht steeds zijn pad kan blijven vervolgen)
  • structuren van materie zijn in 1 keer ontstaan tijdens de oerknal en zijn vanaf het eerste begin in beweging en hebben dus een lokale tijd ongelijk 0, materie wordt steeds gerecycled ergens in de ruimte
  • beweging van een structuur is verplaatsing van een ruimte eenheid naar de volgende ruimte eenheid in een bepaalde richting
  • ik veronderstel dat een structuur steeds zichtbaar is, dus de overgang tussen ruimte eenheden moet onmiddellijk zijn (tijd 0)
  • naar gelang de snelheid van een structuur, blijft deze een tijdje in een ruimte eenheid liggen
  • het vreemde in dit proces is, het lijkt alsof de structuur helemaal niet beweegt, onmiddellijk over naar een volgende eenheid en beweegt daar ook niet, enkel voor de waarnemer is er beweging (verschil tussen vierde en derde dimensie)
  • voor de structuur wordt de beweging vergeleken met de standaard beweging in een klok die we 1 seconde noemen, een eenheid in tijd, zo kunnen we de snelheid van een structuur berekenen
  • hoe lang een structuur in een ruimte eenheid blijft liggen, hangt dus af van een tegenwerking, de snelheid hangt af van de verhouding totale hoeveelheid kinetische energie (ofwel bewegingsenergie) en totale energie van de gehele structuur
  • beweging is voor mij een verbinding tussen een structuur en ruimte eenheden, de verbindingsduur met een ruimte eenheid in die verbinding hangt af van de verhouding totale hoeveelheid bewegingsenergie en totale energie van de gehele structuur, hoe sneller hoe meer dan evenredig bewegingsenergie vereist is, dus de tegenwerking wordt groter, bij lichtdeeltjes (fotonen) is die verhouding altijd 1 dus eigenlijk geen tegenwerking
  • vanuit de vierde dimensie bezien heb je dus driedimensionale ruimte eenheden (vectoren) ontstaan vanuit die vierde dimensie, materie is zo ook ontstaan, emergente (groeps) eigenschappen zoals tijd en temperatuur bestaan niet in de vierde dimensie en zijn dus geen vectoren, de tijd is 0 in de vierde dimensie, tijd is tegenwerking, mogelijk is die tegenwerking al in een ruimte eenheid ingebouwd, vergelijk het met levende cellen en een celwand met tegenwerking, men beweert zelfs dat ruimte eenheden ofwel ruimte ook elders in de ruimte kan ontstaan, ik denk dan weer aan ruimte eenheden (cellen) die zich splitsen, ruimte lijkt wel een levend geheel dus. Maar die tegenwerking is geen kracht, dus bij een constante beweging (bijv. in de ruimte) is er geen energieverlies!
  • net zoals een elementair deeltje geen temperatuur heeft (enkel een groep), heeft het ook een lokale tijd 0 (enkel een structuur kent tijd), in een structuur heeft het een lokale tijd ongelijk 0 en onafhankelijk van een beweging de lokale tijd van de structuur
  • als men de temperatuur flink laat dalen naar rond 0 graden Kelvin, kan men bewegingsenergie onttrekken aan deeltjes, deeltjes komen dan in een zgn. superpositie en in een staat dat het half en half tot een structuur behoort waarbij de lokale tijd van die deeltjes weer 0 gaat naderen, de natuur creëert dan een schijnstructuur en laat het deeltje op meerdere plaatsen tegelijkertijd zien, dit is hetzelfde mechanisme als bij beweging van de ene naar een andere ruimte eenheid (dit geldt niet voor lichtdeeltjes of wel fotonen genoemd, die zijn altijd in beweging met lichtsnelheid en hebben een lokale tijd 0)
  • locaties zijn vectoren, snelheden zijn locaties met een tijdsfactor, doordat die tijdsfactor niet lineair is bij grotere snelheden voor de waarnemer, zijn snelheden geen vectoren maar kunnen wel zo gebruikt worden bij kleinere snelheden (tijd dichtbij de lokale tijd)
  • bij verstrengeling is er een tijd 0 verbinding (weer datzelfde mechanisme als bij beweging van de ene naar een andere ruimte eenheid), beide elementaire deeltjes maken onderdeel van een structuur uit, het lijkt mij niet waarschijnlijk dat deze verbinding via de ruimte eenheden verloopt als intussen ook andere structuren die eenheden doorkruisen, maar meer een kwestie van vectoren via de vierde dimensie
  • men heeft het wel eens over parallelle werelden, omdat er een ruimte is ontstaan moet er een tegenruimte bestaan die het totaal weer 0 maakt, maar omdat energie volgens mij niet meer is dan een getal (niets fysieks, maar wel wiskundig verantwoordelijk is voor beweging en dus tijd) zijn er mogelijkheden genoeg als men niet enkel aan toeval denkt ..
  • waarschijnlijk zijn massa en energie (massa = energie) ook emergente eigenschapppen, maar toch denk ik dat energie wel een vector is in 1 dimensie (alle energie is optelbaar) en daardoor kan worden geprojecteerd vanuit de vierde dimensie, maar enkel actief in een structuur. Aangezien tegenwerking (= tijd) afhangt van energieverhoudingen heb je de link hoe tijd uit de vierde dimensie kan ontstaan via vectoren, terwijl de tijd daar 0 is! Voor de wiskundige: de tijdvertragingsfactor is √(1 - v²/c²), anders geschreven is dit (et - ek) / et) waarbij ek de bewegingsenergie is en et de totale energie van de structuur. Zo zal de lokale tijd denk ik, van de beginsituatie bij de oerknal ook afhangen van energieverhoudingen want de structuren zijn in beweging, v = c . √(1 - ((et - ek) / et)²). Deze formules gelden vanuit een waarnemer gezien. Om niet te veel verwarring te zaaien met zgn. referentie frames waarbij bewegingsenergie steeds anders kan zijn vanuit een waarnemer gezien (er is verschil met een echte lokale tijd voor een object en een tijd die geldt vanuit een waarnemer gezien voor een object die niet vanuit de waarnemer is vertrokken, het zal wel in mijn studie in de algemene relativiteitstheorie duidelijk worden dat met versnellen en remmen de lokale tijd van twee objecten bij elkaar weer gelijk moet zijn), en het over het onderwerp tijd gaat, moet je in dit geval uitgaan (zuiverder) van bijv. een reizende klok die het object vormt met snelheid v en vanuit de waarnemer is vertrokken. De tijd gaat dan langzamer en de klok heeft meer bewegingsenergie verkregen. Gelukkig had ik vandaag gelezen dat er toch bewegingsenergie aanwezig is die vanuit diverse referentie frames steeds hetzelfde is voor een object (kom ik nog in mijn studie tegen), dat kan ook niet anders, anders zou er geen lokale tijd kunnen bestaan bij stilstand. En ten slotte is alles vanuit 1 punt ontstaan bij de oerknal. Dus de lokale tijd op aarde is afhankelijk van de verhouding van de bewegingsenergie van de aarde door de ruimte (gevormd uit bewegende objecten t.g.v. de oerknal) en de totale energie van de aarde (structuur). De "zwaartekracht" heeft maar een klein effect op de lokale tijd maar heeft ook weer met energie te maken (klokken boven de aarde lopen iets sneller dan op de aarde). Dit had ik al eens in de andere webpagina beschreven. De echte bewegingsenergie van een structuur behoort bij zijn lokale tijd die ontstaan is door de snelheid v en daarbij behorende tijdsvertraging en extra bewegingsenergie met als startpunt een andere structuur. De tijdsvertraging en extra bewegingsenergie van een structuur door een waarnemer behoort bij een andere snelheid v die door de waarnemer wordt gezien, dit is eigenlijk de lokale tijd en extra bewegingsenergie van een structuur als die vanuit de waarnemer zou zijn vertrokken. Dit verschil zal ooit nog weleens duidelijker worden als men tijdloos (techniek van verstrengelde deeltjes) foto's kan maken van klokken op structuren (mogelijk is dit al een gangbare opvatting). Dan zal blijken dat een aanwezige klok op een structuur die niet vanuit een waarnemer is vertrokken, niet zijn vertraagde berekende tijd zal aanwijzen maar de echte lokale tijd. Enkel een klok die vanuit een waarnemer is vertrokken zal zijn vertraagde berekende tijd aangeven, m.a.w. er moet daadwerkelijk iets bewegen tussen een waarnemer en waargenomen bewegende structuur voor zinvolle tijdsberekeningen (bijv. een GPS signaal).
  • in mijn studie ben ik nieuwsgierig later in de kwantummechanica naar de state vectoren van deeltjes, deze bevatten de eigenschappen van deeltjes, en vormen dus een zgn. lineaire vectorruimte (ik moet het onderwerp nog afwachten). Zo vormen bijv. alle denkbare standen (zijn vectoren) van een trillende snaar ook een zgn. lineaire vectorruimte. Dus binnen onze ruimte dimensies die ook een lineaire vectorruimte vormen (onze "pijltjes"), bestaan er dus andere lineaire vectorruimtes. Dus de ene lineaire vectorruimte zal afhankelijk zijn van een andere lineaire vectorruimte. Voor zover ik nu denk zal de overkoepelende vectorruimte energie zijn, een vierdimensionale vectorruimte maar binnen onze 3 ruimte dimensies maar 1 dimensie groot ..
  • het is nu ook duidelijk dat de link tijd 0 in de vierde dimensie met tijd in de derde dimensie enkel mogelijk is door kwantumeenheden (zijn kleinste eenheden) in de derde dimensie

  (15/08/17) Ik zie nu in dat ik de locale tijd 0 etc. beter moet toelichten omdat dit niet duidelijk genoeg hoeft te zijn.
  Ik geef hieronder een overzicht van mijn gedachten (nu):
  • lokale tijd is, zoals ik denk, de tijd die een bewegende structuur (materie) ervaart zoals bijv. de aarde, dus zoals het klokje (de beweging) op onze planeet tikt, een andere structuur die vanaf de aarde beweegt ervaart weer een andere lokale tijd met dezelfde klok, de tijd van de aarde maar vertraagd etc. zoals in de relativiteitstheorie beschreven, tijd is een vorm van tegenwerking
  • de eerste structuren (materie) sinds de oerknal, zoals ik denk, zijn onmiddellijk ontstaan uit de vierde dimensie en hebben een eerste lokale tijd ongelijk 0 gekregen vanaf het moment dat ze bestaan, om die reden zijn ze vanaf het eerste moment in beweging
  • zoals ik denk, zijn alle elementaire deeltjes (deeltjes uit een structuur), deeltjes geprojecteerd uit de vierde dimensie in de eerste structuren, en hebben de lokale tijd 0 indien ze niet tot een structuur (materie) behoren, dus net zoals de vierde dimensie zelf zijn ze tijdloos en waarschijnlijk nemen ze ook geen ruimte in beslag
  • zodra ze tot een structuur gaan behoren, zoals ik denk, nemen ze ruimte in beslag en nemen ze de lokale tijd van de structuur over, dus als een tweede deeltje zou bewegen vertrekkende vanuit het eerste deeltje blijft ook de lokale tijd van dat tweede deeltje gelijk aan dat van de structuur, dus tijd blijft in de gehele structuur gelijk voor alle deeltjes
  • een lichtdeeltje (foton) is uitzonderlijk, deze heeft de lokale tijd 0 van de vierde dimensie en nog steeds de lokale tijd 0 in beweging in de derde dimensie, er kan geen beweging meer ontstaan vanaf een foton, omdat een lichtdeeltje geen tegenwerking ondervind (het heeft geen massa) en ook geen krachten ondervind heeft het in ruimte de hoogste constante snelheid mogelijk, het is altijd in beweging met de lichtsnelheid (ik denk omdat dit in ruimte is ingekapseld, bij beweging is de maximale mogelijke afstand per (tragere) tijdseenheid gelijk aan c voor een waarnemer, daarom is c de lichtsnelheid, dit zou dan tevens een link zijn tussen tijd en ruimte. Ruimte bestaat uit vectoren die locaties zijn en dus ook projecteerbaar vanuit de vierde dimensie. Dus je zou kunnen schrijven, door de projectie van energie verhoudingen uit de vierde dimensie ontstaat tijd en ruimte, en kan ruimte zich uitbreiden met maximaal de lichtsnelheid voor de waarnemer. Het zijn kleine stapjes maar voor mij een goede start voor het inzicht!)
  • ook al is tijd dus emergent binnen een structuur, is de verstrengeling tussen deeltjes een tijd 0 verbinding die via de vierde dimensie verloopt (hoe de werkelijkheid ook is, het zal wel wiskundig moeten kloppen t/m de vierde dimensie)
  • zijn er dan helemaal geen geïsoleerde niet lichtdeeltjes met de lokale tijd 0 in de derde dimensie, misschien niet zoals ik denk, bedenk dat experimenten met deeltjes altijd in groepsverband gebeuren (dus structuren), ook in CERN (deeltjesversneller). Ik denk dat zo'n deeltjes met lokale tijd 0 geen ruimte en tijd hebben, zich in de vierde dimensie bevinden en nog niet geprojecteerd kunnen worden in de derde dimensie (bijv. zich loodrecht op de derde dimensie bevinden).
  • gedurende mijn studie moet ik ontdekken wat er niet of wel klopt van mijn gedachten, zonder eigen gedachten was ik nooit aan deze studie begonnen

  (13/09/17) Hoe zou je ruimte kunnen zien?
  Zoals ik denk nu. Elementaire deeltjes hebben noch tijd noch ruimte in de vierde dimensie, maar krijgen tijd en ruimte (emergente eigenschappen) in structuren in de derde dimensie. Tijd wordt bepaald door de verhouding bewegingsenergie en totale energie (= massa). Via moleculen in structuren krijgt alles zijn eigen vorm. In beweging of het enkel bewegend in de ruimte aanwezig zijn, krijgen elementaire deeltjes en dus structuren ruimte. Lichtdeeltjes (fotonen) hebben ook in de derde dimensie ofwel ruimte een lokale tijd 0, maar krijgen ook ruimte in beweging of het enkel bewegend in de ruimte aanwezig zijn (lichtdeeltjes hebben enkel bewegingsenergie en geen massa). Ruimte eenheden (kwanta) hebben ook geen ruimte in de vierde dimensie en zijn ook niet in beweging in de derde dimensie, maar zijn wel allen verstrengeld met elkaar (volgens de laatste zienswijze in de natuurkunde) in de derde dimensie. Doordat ruimte eenheden ontstaan aan de rand van de ruimte, kan door de verstrengeling de gevormde ruimte blijven bestaan in dat proces. Mogelijk zijn er gaten aanwezig in de ruimte die soms worden opgevuld waardoor het lijkt alsof er ruimte bijkomt. Bij bewegende structuren en door "zwaartekracht" golven lokaal, treedt er lengtecontractie in die structuren op voor waarnemers. Dan wordt dus de vorm verandert voor die waarnemers (enkel een visueel effect). Zoals ik denk zie ik een model van vectoren in de vierde dimensie die onmiddellijk (tijdloos) verandert t.g.v. een nieuwe situatie bijv. in onze 3 dimensies. Het kan zijn dat die vierde dimensie enkel bestaat omdat onze 3 dimensies bestaan om het wiskundig kloppend te maken, anders was er niets in het totale model, mogelijk is het niets uit balans. Dus steeds als er iets beweegt in onze 3 dimensies wordt het model in de vierde dimensie tijdloos aangepast. Als je natuurkundig of wiskundig kunt omschrijven wat dat model tijdloos doet aanpassen, begrijp je meer van het begrip ruimte, dus wat ruimte is.

  (20/09/17) Tijd is emergent, onze ruimte is tijdloos!
  Nu wordt eigenlijk met dit redeneren plotseling alles logischer. Uit het bovenstaande volgt dat alle ruimte eenheden dus tijdloos zijn en dat de energieverhoudingen aangeven voor zo'n ruimte eenheid hoe lang een structuur in een ruimte eenheid verblijft (is snelheid). Ruimte eenheden zijn verstrengeld met elkaar en vormen dus een tijdloze ruimte (dat is de eerste laag waarover ik al heb geschreven). Dus zowel de vierde als de derde dimensie zijn tijdloos, dat is ook gemakkelijker te begrijpen. De tweede laag waarover ik heb geschreven, zijn in feite de functies van die ruimte eenheden. Bijv. een structuur kan pas bewegen als alle ruimte eenheden met elkaar samenwerken nl. de gehele structuur moet op hetzelfde moment 1 ruimte eenheid verplaatsen, dus elke ruimte eenheid moet de energieverhoudingen van de gehele structuur kennen. Bij lichtdeeltjes (fotonen) gaat het enkel over bewegingsenergie en is die verhouding altijd 1. Bij verstrengelde deeltjes hebben mogelijk die ruimte eenheden ook een functie om tijdloos info uit te wisselen. En mogelijk hebben die ruimte eenheden ook een functie om elementaire deeltjes een vorm te geven als ze een structuur vormen dus weer reageren op die energieverhoudingen (vector hologram met info uit vierde dimensie), maar nu enkel op bewegingsenergie net als bij lichtdeeltjes (fotonen). Hoe sneller een structuur is, hoe meer bewegingsenergie nodig en hoe meer dat hologram moet worden geprojecteerd. Dat alles abstract in elkaar zit, zal wel duidelijk zijn. Het lijkt wel geprogrammeerd! Dus elke locatie in de ruimte is tijdloos zolang er geen materie aanwezig is, dan geldt de lokale tijd van die materie op die locatie (kan een klok zijn). De functies in een ruimte eenheid zijn natuurlijk functies uit de vierde dimensie. Ook al zouden er geen ruimte eenheden bestaan, dan klopt dit verhaal ook, het zijn slechts verbanden die we zoeken, snappen doen we niets! Bijv. tijd ontstaat lokaal in de derde dimensie als bewegingsenergie en totale energie samenvallen (geprojecteerd uit de vierde dimensie), als die in de vierde dimensie niet samenvallen blijft daar de tijd 0. Het is het vinden van vectoren modellen in de vierde dimensie die geprojecteerd al de eigenschappen in de derde dimensie vormen, inderdaad complexe modellen! Misschien is ruimte of zijn ruimte eenheden ook gewoon (stationaire) deeltjes waarmee de elementaire deeltjes reageren (tijdelijk), net zo vreemd / gewoon als gewone deeltjes. Er valt toch niets te begrijpen! Dus ruimte kan bestaan zonder tijd, tijd (in/op) materie creëer je door bewegende materie toe te voegen aan die lege ruimte. Dus lege ruimte is tijdloos, en zelfs een lege ruimte enkel gevuld met licht is nog steeds tijdloos (lokale tijd is 0). Dat bewijst ook het feit dat er een ingekapselde constante c is in de ruimte waardoor de snelheid van het licht c is. Echter een snelheid is enkel meetbaar met een klok en dan heb je eerst materie nodig.

  (22/09/17) Is het niets uit balans?
  Voorbeeld tijd structuur in 1 dimensie

  Figuur 0.2B Voorbeeld tijd structuur in 1 dimensie
  Stel dat de derde dimensie waarin wij leven een sub lineaire vector ruimte W is (die "pijltjes") van de vierde dimensie en dat elke vector A in die vierde dimensie een tegen vector heeft -A waardoor het totaal 0 blijft, maar dat enkel vector A wordt geprojecteerd in die derde dimensie W. Dus -A wordt niet geprojecteerd in de vierde dimensie, dan zou je dus kunnen zeggen het totaal is 0 maar toch is het uit balans. En alle projecties van vectoren -A hoeven dus geen parallelle sub lineaire vector ruimte te vormen (of een vorm van parallelle wereld). In figuur 02.B heb ik weer een voorbeeld gemaakt (zie ook 02.A) alsof we in 1 dimensie leven (lijn) om het weer begrijpelijker te maken. Dan zie je daar een structuur met geprojecteerde bewegingsenergie ek en totale energie et (twee samenvallende vectoren) die de lokale tijd vormen van die structuur in die dimensie. In de tweede dimensie (het vlak) zie je ook de vectoren ek en et die niet samenvallen, dus de tijd blijft daar 0, en samen met de tegen vectoren blijft alles 0. Als er beweging is in de eerste dimensie, volgen de vectoren in de tweede dimensie waarbij de tijd steeds 0 blijft.
  Maar als je dit alles in de vierde dimensie zou voorstellen zou bijv. tijd daar ook wel mogen voorkomen voor zo’n structuur want dat alles heeft daar een andere betekenis dan in de derde dimensie, in de vierde dimensie is alles informatie te noemen zoals bijv. ook de informatie voor een vector hologram die een structuur vorm geeft door projectie uit de vierde dimensie. Op deze manier stel ik mij de complexe vector modellen voor die onze wereld vormen!
   
  (23/09/17) Mijn VOORLOPIGE tijd 0 eindconclusie (natuurkundig)! Het hangt er allemaal vanaf wat waar is in mijn denken sinds 2011 (zie hierboven). Het begrip emergent van de Nederlandse natuurkundige Erik Verlinde heeft wel meer ideeën opgeleverd. Zoals ik denk nu, bestaat er geen tijd in onze lege ruimte (tijd 0) maar enkel tijd daar waar materie is. Dus iedereen in beweging heeft zijn eigen klokje al tikt dat vrijwel gelijk. Geen tijd in een locatie zal niet controleerbaar zijn omdat je zonder klok in een locatie in de ruimte geen tijd kunt meten. Maar alle tijdloze ruimte eenheden achter elkaar levert een tijdloze ruimte op. Beweging van materie gebeurt in tijdloze ruimte. Dus er bestaan ook geen zgn. velden in de ruimte die voor die tegenwerking (tijd) zorgen, maar zoals ik denk, komt tijd uit de vierde dimensie (projectie van verhouding bewegingsenergie en totale energie). Maar of die tegenwerking (tijd) nu uit de vierde dimensie komt, dus niets fysieks in de ruimte (derde dimensie), of van de Higgs velden (fysiek, waar ik nu dus niet meer in geloof) maakt in redeneringen niets uit zoals ik vaak de Higgs velden heb gebruikt in deze website. Dus in de vierde dimensie zijn vectoren modellen aanwezig die geprojecteerd onze wereld geven. Gevoelsmatig zou het mij niet verbazen, de wiskunde kennende, dat de vierde dimensie weer afhankelijk is van een vijfde dimensie etc. en dat mogelijk oneindige dimensies zijn. D.w.z. dat het begin van alles nooit te achterhalen zal zijn waardoor dingen zijn zoals ze zijn. Daarom denk ik niet aan toeval, daar zit alles te geniaal voor in elkaar. Als het wel toeval zou zijn, zou het ook gemakkelijker te verklaren zijn. Maar natuurlijk bestaat er wel toeval in onze wereld, zonder toeval zou het leven niet uitdagend kunnen zijn, we moeten het zelf doen. Persoonlijk zie ik het leven als een te nemen stap en ben daarom ook niet bang voor de dood.

  Maar ik ga natuurlijk door met mijn studie om mijn gedachten te kunnen controleren, maar ik denk eerlijkheidshalve in grote lijnen geen verrassingen meer tegen te komen (wel meer details). Afwachten, maar de Schröder vergelijking uit de kwantum mechanica blijft spannend!

  Dus verstrengelde deeltjes hebben contact via een tijdloze verbinding via de vierde dimensie. De lokale tijd van elke bewegende structuur vertrokken vanuit een andere bewegende structuur, is enkel afhankelijk van de snelheid, dus bij dezelfde snelheid is de verhouding bewegingsenergie en totale energie voor alle structuren gelijk, groot of klein. Zo is de lokale tijd van de eerste structuren te verklaren bij de oerknal (structuren komende uit het niets ofwel de vierde dimensie, zonder oer"knal" kan er geen tijd bestaan). Omdat alle ruimte eenheden tijdloos zijn, kan er tussen alle structuren in de ruimte een tijdloos pad worden gelegd. D.w.z. dat er op de een of andere manier een verbinding kan worden gelegd via de vierde dimensie. Als iemand iets geniaals vindt om die te gebruiken kunnen er contacten worden gelegd met andere bewoners in de ruimte die minstens zo intelligent zijn!

  Maar omdat je nu weet dat de ruimte tijdloos is, kan het best zijn dat er een nog onbekende vector is in de derde dimensie die twee structuren met elkaar kan verbinden tijdloos (al geloof ik dat niet echt, fysieke zaken zijn voor de derde dimensie, niet fysieke zaken zoals informatie voor de vierde dimensie, zie voorbeeld hieronder)! We kennen al deeltjes verstrengeling en met zwarte gaten denkt men ook zoiets (maar niet tijdloos, men denkt aan wormgaten)!

  Dus samenvattend (ik ga niet steeds oude teksten aanpassen) hoe ik denk over tijd en ruimte nu: zowel de vierde (of hogere) en derde dimensie (ruimte) zijn tijdloos. Ruimte kan emergent zijn want dat geldt al na minimaal 2 eenheden. Geïsoleerde deeltjes of ruimte eenheden hebben geen ruimte en geen tijd en bevinden zich mogelijk nog in de vierde dimensie. Structuren hebben emergente ruimte (volume) en emergente tijd, dus tot op het kleinste niveau is er 1 tijd. Structuren bewegen dus in tijdloze ruimte. Structuren hebben emergente zwaartekracht en emergente energie. Ruimte eenheden zijn verstrengeld met elkaar want moeten samenwerken voor de beweging van een structuur.

  In dit document "What quantum mechanics describes is discontinuous motion of particles" van Chinese onderzoekers op de tweede webpagina (zoek op tekst) worden waarschijnlijk ruimte eenheden (kwantum eenheden) bewezen. Ik kan dit nog niet lezen omdat ik net niet ver genoeg ben met mijn studie, maar ook dit document vind ik spannend!

  Wat gedachten (04/10/17), alles begint met gedachten, bewijzen en inzicht volgen pas jaren en jaren later (indien juist) .. Ofschoon ik alle onderwerpen nog niet ken, wel de wiskunde nu, het Chinese document hierboven nog niet kan lezen door gebrek aan voldoende kennis, was ik wel aan het nadenken waarom volgens dat document een deeltje discontinue zou bewegen (dus van ruimte eenheid naar ruimte eenheid ofwel kwantum eenheid genoemd) maar een structuur niet (beweegt vloeiend ofwel continue). Ook is het nog onduidelijk dus voor mij of alles in het document klopt. Maar toch heeft dat ideeën opgeleverd over het geheel. De relativiteitstheorie beschrijft de wetten voor structuren (macroscopisch). De kwantum mechanica beschrijft de wetten op deeltjes niveau (microscopisch) die wel uiteindelijk de wetten van de relativiteitstheorie moeten verklaren (macroscopisch = totaal microscopisch). Dan heb je nog de snaartheorie waarvan ik enkel weet dat men een deeltje daar voorstelt als een trillend snaartje, en dat gaf weer ideeën. In de wiskunde is bekend dat de beweging van een trillende snaar (daar is het idee mogelijk van de snaartheorie mee begonnen) bestaat uit een optelsom van basisbewegingen uit een oneindig aantal dimensies met 1 basisbeweging per dimensie. D.w.z. dat je geen begin kunt bepalen. Dit wordt een lineaire vectorruimte genoemd in de wiskunde en dit komt vaak terug bij diverse onderwerpen in de natuurkunde. Zijn alle dimensies gelijk voor dat soort vectorruimten, ik denk het niet, omdat bijv. iedere basisbeweging van een trillende snaar tweedimensionaal is, dus een eerste dimensie is daar anders dan van de ruimte (is een lijn). We hebben allemaal problemen met wat ruimte en met wat tijd is (beweging). Net zoals bij die trillende snaar kunnen dit weer allemaal optelsommen zijn van oneindig aantal stukjes ruimte of tijd uit een oneindig aantal dimensies, vandaar dat je nooit een begin zal vinden en er geen voorstelling van kunt maken. Het Chinese document bewijst dus dat er ruimte eenheden bestaan en verder analyserend (zie boven) dat de ruimte tijdloos is. Als beweging niet door onze (tijdloze) ruimte wordt bepaald, kan de beweging op structuur niveau gewoon continue zijn (dus niet van ruimte eenheid naar ruimte eenheid, maar vloeiend), immers wordt door hogere dimensies bepaald. Een kwantum eenheid wil dus nog niet zeggen in het algemeen dat het de kleinste eenheid is. Emergente tijd komt dus uit de materie zelf (structuren) en heeft dus met de projectie van energie te maken uit een hogere dimensie. Dus het gehele geheim van de natuur is opgeborgen in deeltjes via eigenschappen, die emergent optreden in structuren (energie, massa, zwaartekracht, ruimte en tijd). Energie zal wel de basis vormen. Deeltjes kunnen ook door golven worden voorgesteld. Mogelijk zijn al die eigenschappen op de een of andere manier opgeslagen in die golfbeweging, en bestaat die golfbeweging weer uit basisgolven uit een oneindig aantal dimensies etc. D.w.z. er is van niets een voorstelling te maken zoals we gewend zijn. En ik denk ook, zoals al bekend hoe ik denk, dat energie gewoon een getal is, en geen fysieke krachtbron. Maar de wet van behoud van energie ken ik, wij moeten dus zelf beslissen hoe we die "energie" gebruiken of hergebruiken. Is alles toeval? (ik weet dat het populairder is om te roepen dat alles toeval is) (08/10/17) Zou je “zwaartekracht” nu ook kunnen verklaren (ongeveer, mogelijk niet exact)? Mogelijk zijn dus alle structuren in de ruimte tijdloos met elkaar in verbinding omdat de ruimte tijdloos is. Dit is mogelijk weer een ander soort verbinding dan met deeltjes verstrengeling (mogelijk door de mens veroorzaakt). Het zou best kunnen dat er een streven bestaat in de natuur afstandsafhankelijk (en via de vierde dimensie), om in de richting van de grootste totale energie te bewegen omdat die dichtbij het gemiddelde ligt van beiden, mogelijk door de tijdloze verbinding. (19/10/17) Dus zwaartekracht zou mogelijk een streven kunnen zijn van de natuur om na de oerknal weer 1 geheel te willen vormen! Als bijv. een structuur de aarde verlaat met een bepaalde snelheid is er extra bewegingsenergie nodig omdat de lokale tijd op die structuur langzamer gaat, dit is tegengesteld aan dat streven dus kost extra bewegingsenergie dan in de normale situatie ergens in de ruimte ver van grote massa's. Energie die benodigd is kost kracht. Eigenlijk kost dit bewegingsenergie van de aarde, waardoor zijn lokale tijd iets sneller gaat. Andersom als een structuur dichtbij de aarde komt wordt dat streven groter richting aarde te bewegen. Het onttrekt door dat streven bewegingsenergie van de aarde door de tijdloze verbinding en de lokale tijd van de structuur gaat langzamer, komt nog dichter bij de aarde en de structuur onttrekt nog meer bewegingsenergie en versnelt. Hier komt geen kracht aan te pas want is gratis verkregen bewegingsenergie. Zou de structuur op de aarde vallen, komt de bewegingsenergie weer terug. Scheert de structuur net langs de aarde, kost dit weer extra bewegingsenergie en wordt aan de aarde teruggegeven door die tijdloze verbinding. En bijv. een stilstaande klok boven de aarde loopt minder langzaam dan op aarde. Omdat dat streven boven de aarde minder sterk is dan op aarde, is er minder bewegingsenergie gebruikt. En zoals ik denk verandert de lokale tijd even met een gravitatiegolf, dus een gravitatiegolf moet dan weer positieve / negatieve bewegingsenergie hebben en in staat zijnde de lokale bewegingsenergie even te beïnvloeden waardoor het visuele verschijnsel lengte contractie optreed waarneembaar door apparatuur die de waarnemer is in dat geval. Wat kan tijd 0 ook zijn? Omdat tijd een energieverhouding is, kan daar waar geen tijd is, mogelijk veel energie aanwezig zijn en in kwantum of ruimte eenheden eventueel. Rest van het bovenstaande verhaal blijft onveranderlijk, mogelijk dat bij het vallen door zwaartekracht energie uit de omgeving wordt opgenomen en later weer wordt teruggeven eventueel. De lokale tijd van licht is 0 en heeft enkel bewegingsenergie, dus licht zou door een veld met 1 soort energie kunnen reizen. De oerknal is de moeder aller bewegingen en daarmee is tijd begonnen en die niet meer gestopt kan worden, en alle andere bewegingen met tijd stammen daar vanaf. (15/10/17) Dus de relativiteitstheorie geldt niet voor deeltjes, enkel voor structuren! De ruimte is dus tijdloos, lichtdeeltjes zijn tijdloos en gewone deeltjes (materie) zijn ook tijdloos want "bewegen" in tijdloze ruimte. Tussen tijdloze deeltjes bestaan tijdloze verbindingen zoals bij verstrengeling (logisch). Dat tijd binnenin een structuur bestaat is wel begrijpelijk, zet massa binnen een structuur om naar bewegingsenergie en de tijd van de structuur zal trager verlopen. Terug naar deeltjes niveau. Dus onafhankelijk van de snelheid van een deeltje kan de lokale tijd van het deeltje niet veranderd worden want is steeds 0 (net zoals bij licht), een deeltje draagt enkel bij aan de lokale tijd van de gehele structuur. Dus de natuurkundige wetten op deeltjes niveau zijn anders dan op structuurniveau. De snelheid van licht heeft enkel betekenis op structuurniveau (materie), binnen die structuur en dus die bijbehorende tijd, kan een andere structuur met langzamere tijd enkel de snelheid van het licht benaderen. De lichtsnelheid wordt dus steeds binnen een structuur geregeld en heeft altijd een vaste waarde c (ook geregeld vanuit de vierde dimensie). De lokale tijd van het licht is 0, maar de lichtsnelheid hoort bij de lokale tijd van een structuur. In een structuur met snellere tijd kan men in de toekomst kijken (regelt men zelf) van een structuur met langzamere tijd maar niet meer veranderen. Verschil tijdloos en tijd? Een structuur heeft dus tijd en kan maar op 1 locatie tegelijkertijd zijn in tijdloze ruimte. Deeltes zijn tijdloos en kunnen daardoor eventueel op meerdere locaties tegelijkertijd aanwezig zijn in tijdloze ruimte. Nu snap ik dat experimenten om dit met structuren te proberen nooit zullen slagen. Met Lorentz / Einstein heeft het vele jaren geduurd om langzamere tijd te begrijpen, natuurkundigen zijn ook gewone mensen met een bepaald wereldbeeld, het tijdloze zal ook weer enige tijd duren. Maar er is niets te begrijpen in de natuurkunde (dat zei een natuurkunde leraar al eens), het zijn slechts verbanden die gevonden worden die het nieuwe wereldbeeld geven! (16/10/17) Nogmaals samenvattend (zoals ik denk natuurlijk) Tijd kan universeel zijn omdat het omgerekend kan worden tussen bijv. bewoonde werelden of andere structuren (bijv. een tafel) met andere snelheden. Tijd is ontstaan tijdens de oerknal en is emergent (enkel een groep van deeltjes kent tijd). Dus enkel structuren kennen tijd zoals bijv. die bewoonde werelden of andere structuren (bijv. een tafel) die allemaal door het heelal reizen sinds de oerknal. Deze tijd is goed genoeg voor het dagelijkse leven. Echter op deeltjes niveau schijnt er geen tijd te bestaan, de ruimte schijnt tijdloos te zijn, maar deeltjes dragen wel bij aan emergente eigenschappen zoals tijd etc. aan de structuren waartoe zij behoren, binnen structuren bestaat er maar 1 tijd. Structuren reizen dus door een tijdloze ruimte. De relativiteitstheorie geldt enkel voor structuren. Deeltjes geven tijd aan structuren via de vierde dimensie want de ruimte is tijdloos (geen tegenwerking). Dit betekent dat eventuele “bewegingen” van deeltjes anders beredeneerd moet worden. Zij bewegen volgens 1 tijd binnen een structuur, ze zijn tijdloos, en de snelheid van een deeltje heeft geen invloed op de tijd. Dus de relativiteitstheorie geldt niet op dit niveau. Zo nu ga ik voorlopig weer studeren en laat dit onderwerp even rusten. Ben toch wel benieuwd later naar de snaartheorie want ik heb wel geleerd dat je niets moet willen begrijpen! Intussen is ook de goudkoorts in de ruimte losgebroken .. (een laatste idee weer verwijderd, variaties in tijd vallen niet op, maar wel in zwaartekracht)

  (28/09/17) Voorbeeld van verschil tussen iets fysieks (derde dimensie) en informatie (vierde dimensie)! Zoals ik denk natuurlijk. Dit is nu een mooie gelegenheid voor een eenvoudig voorbeeld. Dus ik geloof niet meer in fysieke Higgs velden in de derde dimensie die de tegenwerking leveren verantwoordelijk voor tijd (maar nog steeds bruikbaar in verklaringen). De ruimte is tijdloos, dus ruimte eenheden geven geen tegenwerking. Tijd voor materie (structuren) wordt bepaald door energieverhoudingen. Materie is fysiek in de derde dimensie (= totale energie) en bewegingsenergie is ook fysiek (bijv. een persoon die op een fiets rijdt). De vector modellen in de vierde dimensie zijn voorlopig nog onbekend die iets meer gedetailleerd over tijd kunnen geven. Dan zou je zelf een Higgs veld kunnen verzinnen bestaande uit een hoeveelheid informatie net zoveel als die energieverhoudingen (bewegingsenergie / totale energie). Die informatie geeft tegenwerking waardoor bijv. de lokale tijd langzamer verloopt als een structuur sneller gaat. Dus nu heb je iets uit de vierde dimensie vorm gegeven waardoor tijd beter begrepen kan worden dan enkel door energieverhoudingen.


 • (07/03/16) Worden objecten even iets kleiner / groter met zwaartekrachtgolven (gedetecteerd op 14/09/15) of verandert gewoon de lokale tijd even (zie mijn eigen gedachten in 2.8)!

 • (18/04/16) Lees in 6.0 dat de zgn. Belltest eigenlijk aansluit op de tijd 0 verstrengelde verbinding tussen deeltjes! Je moet afwijkend leren denken om meer te kunnen begrijpen (denk ik)!

 • Lees in 3.0 dat er waarschijnlijk meer is (gewoon natuurkunde, gewoon een nieuwe gedachte), het is verborgen in licht!

 • De snelheid van het licht is de grootste snelheid in de zichtbare ruimte .. maar niet in de onzichtbare ruimte!

 • Het denken in quanta van beweging (kleinste natuurlijke eenheden) is eigenlijk hetzelfde als denken in een zichtbare en onzichtbare ruimte, toeval dus (zie in 5.0 + bewijs van quanta gebruikt in opzet van quantummechanica door Chinese wetenschappers)!

 • Zojuist gelezen (28/04/15) dat inderdaad (als ik dacht in 3.0) 1 foton voldoende is voor verstrengeling van vele deeltjes (experiment in maart 2015 : duizenden atomen verstrengeld met een enkele foton, kopieer link: "http://newsoffice.mit.edu/2015/thousands-atoms-entangled-single-photon-0325"), waarom zien natuurkundigen nog steeds niet het mogelijke verband met de lokale tijd 0 van een foton? Het is ongelofelijk dat wetenschappers op deze schaal kunnen werken, ik zou dit ooit wel eens willen zien! Heeft verstrengeling van deeltjes een natuurlijke functie, bijv. voor de verstrengelde spin van deeltjes, zie een deeltje als een tol, en is deze verstrengeling door de mens een extra verstrengeling, want de spin is van natura al tegengesteld in situaties en wordt hetzelfde kanaal gebruikt voor de verplaatsing van elementaire deeltjes (geen atomen dus) in situaties (was een radio golf ooit ook niet spookachtig)? Ik neem aan dat de gemeten tijd enkel de tijd is van de spin verandering in de zichtbare ruimte! Nog een interessante kopieer link (1998) : "http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/gedoofd-licht-bestaat-meteen-elders~a458323/". Je kunt soms een juiste gedachte hebben zonder de details te kennen (maar hoeft niet juist te zijn), tot nu toe heb ik nog niets gelezen dat mijn gedachte ontkracht, ik bekijk het enkel vanuit een andere hoek (zonder formules) en kan een resultaat opleveren die anders veel later zou worden gevonden. Alle vreemde effecten in de quantummechanica zijn volgens mij allen effecten van een gemixte ruimte zonder tijd! Het kan niet anders dan dat een echte natuurkundige ergens ook wel weet dat alles geen toeval is (we zijn de fase van aap voorbij)! Er komt een dag dat we ineens veel meer weten .. en ik hoop dat dat niet enkel dom technisch zal zijn maar een belangrijke stap verder voor de wereld ..

 • Zojuist veel gelezen op Wiki (10/07/15) over dat een deeltje zich ook als een golf presenteert en vele andere wetenswaardigheden over de quantummechanica. Kopieer link: "https://en.wikipedia.org/wiki/Wave-particle_duality". Het kijken naar een experiment met deeltjes beinvloed het experiment (bekijk het double slit experiment). Dat heeft natuurlijk met licht te maken (eigen gedachte). In de verstrengeling van deeltjes zit inderdaad geen tijdselement (klik binnen pagina op ERP paradox). Buiten ons heelal is de tijd 0 (klik dan op Quantum Entanglement en bekijk Mystery of Time, experiment in 2013). Net voor Mystery of Time wordt een verklaring voor de verstrengeling van 2 fotons gegeven door natuurkundigen met gebruik van de lokale tijd 0. De tijd 0 "signalen" komen al aardig in de buurt! Als meer mensen hetzelfde denken bewijst dat enkel de logica! We hebben de grens voor ons bereikt van de wetenschap!

 • Zojuist gelezen (12/08/15) dat Chinese wetenschappers al in 2013 de tijd hebben gemeten van info over een verstrengelde verbinding, en zeggen inderdaad dat het onmiddellijk kan zijn, tijd 0 dus, leuk om je eigen gedachten bevestigd te zien! Kopieer link "http://www.livescience.com/27920-quantum-action-faster-than-light.html".

 • Een gedachte. Mogelijk is de ruimte 1 groot veld dat allerlei soort velden vertegenwoordigd tegelijkertijd. Niemand weet eigenlijk precies wat een veld is. Voor licht een elektromagnetisch veld, voor bepaalde andere deeltjes een ander onbekend quantum veld etc. Volgens de quantummechanica zijn alle deeljes een mix van zowel een golf in een veld (een golf is een verstoring in een veld) als een deeltje (een hoopje energie). Alsof de energie onder de golftop en golfdal uit het veld is gebruikt voor de energie van een deeltje, alsof golf en deeltje 1 entiteit zijn!

 • In 6.0 ben ik mijn eigen gedachten aan het analyseren door het bestuderen van de quantummechanica (langzaam), een laatste gedachte (21/12/15) energie hoeft niet echt te bestaan, en ook Higgs velden hoeven niet echt te bestaan!

0.2  Na deze korte invoeging "Van Einstein Naar De Verenigde Naties" (tussen lijnen) start de uitleg (zie ook samenvattend in een totaalbeeld eind 3.0):


Laatste nieuwe gedachte (lees in 3.0), er bestaat een onzichtbaar heelal met tijd 0 enkel gebruikt in situaties door deeltjes en (of door) een "zeer snel ofwel onmiddellijk" signaal (het verborgen "God's?" kanaal om met iedereen en alles in het heelal direct te communiceren tenminste als men ontdekt hoe te gebruiken, kan wel eeuwen duren), en een zichtbaar heelal (Einstein blijft nog steeds gelden, deeltjes zijn hier zichtbaar, hetzelfde deeltje zelfs op meer plaatsen tegelijkertijd, en maak niet de fout in formules om met de afstand in het zichtbare heelal te rekenen terwijl het deeltje in het onzichtbare heelal was) .. dit onzichtbare heelal met tijd 0 kan niet op zichzelf bestaan, enkel verweven met het zichtbare heelal .. welke gekwalificeerde natuurkundige durft deze gedachte aan en schrijft mogelijk geschiedenis als alles klopt (denk aan meneer Higgs, volg je eigen gedachten)? .. indien iemand contacten heeft in de wetenschappelijke wereld, laat ze naar dit idee kijken .. waarom werd Einstein bekend, hij gebruikte een feit aangeboden door Lorentz (NL) die er zelf geen raad mee wist (het was een "vreemd" feit, geen theorie maar een hard feit, hoe meer tegenwerking hoe langzamer de tijd, zelfs tijd 0, het duurde lang voor de acceptatie) .. de quantummechanica levert ook "vreemde" feiten aan (ook geen theorie maar harde feiten, helemaal geen tegenwerking, tijd 0, ook weer even wennen), waar is de natuurkundige zoals Einstein die harde feiten omzet (typisch hoe de hersenen kunnen werken, ik lees werkelijk niet veel over deze onderwerpen vanwege te weinig tijd i.v.m. mijn werk, maar denk er wel veel over buiten mijn werk, het deel natuurkunde waarin je ver kunt komen met logica, eigenlijk berust dit beeld van mij over tijd helemaal op de Lorentz formule, in de nacht op mijn balkon in jan. 2015 een klein sigaartje rokende kreeg ik het bovenstaande idee plotseling alsof het werd ingefluisterd, ik dacht als er een God zou bestaan hoe zou deze het heelal kunnen besturen met zijn grote afstanden, een magisch moment voor mijzelf, maar dat zegt nog niets natuurlijk al klinkt het logisch, bij wat lezen op internet dekt dit idee, wat anderen ook al kunnen hebben, het begrip non-lokaliteit in de quantummechanica) .. nu vind ik het zelf ook spannend worden (maar weinig tijd) om te gaan ontdekken / lezen waar in de theorie "totaal geen tegenwerking" is binnengeslopen (of toeval?) ..

Ik heb geen religieuze achtergrond, ik ben humanist. Met deze mogelijke ontdekking ooit (er is mogelijk toch meer) kan ook de wereld uit een neerwaartse spiraal worden gehaald, arrogantie en de overheersende gedachte “het gaat enkel om mij of mijn groep, om onze eigen zelfverrijking, ik gebruik mijn slimheid enkel voor mij of mijn groep, dat is mijn enige doel in dit leven, na mij of mijn groep de zondvloed, ik doe er alles voor om mijn doel te bereiken, via slinkse wegen of massapsychologie, ik geef niets om anderen in de wereld maar gebruik hen slechts voor uitbreiding van macht en/of zelfverrijking, ik wil wel kinderen maar hun toekomst interesseert me niet echt, een ander te willen overheersen met de eigen ideeën, macht is een obsessie voor mij, geld is een obsessie voor mij, ik rust niet in mijn korte leven voordat ik net zoveel geld heb als 10000 mensen gezamenlijk ook al wordt ik er niet gelukkiger van en kan ik er in feite niets mee doen etc.”, de mens heeft bewezen alles te kunnen en toch komen we niet verder. Stimuleer de gedachte om zowel aan het welzijn van medemensen als dieren te denken, behandel beiden goed, stop met primitief gedrag en wreed te zijn (bijv. geen levende kreeften in de kokende olie te gooien anno 2015). Via een sterk verbeterde rechtvaardige Verenigde Naties zonder veto rechten (een wereldregering) en hierop gericht onderwijs (en gecontroleerde bevolkingsgroei), kunnen we samen iets moois van deze wereld maken (waarbij iedereen zich aan de regels van De Verenigde Naties dient te houden voor mens en dier o.a. een grens in persoonlijk bezit, geen uitbuiting op basisgoederen zoals huizen, iedereen een kans op zelfontplooiing etc.). Samen staan we echt sterk en kunnen we alles aan!


Eenvoudige uitleg van Einstein's relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (2)Enkel de tekst "Van Einstein Naar De Verenigde Naties" uit onderwerp "Einstein's relativiteitstheorie eenvoudige uitleg" in de top van deze pagina, is vertaald in verschillende talen door vrijwilligers of betaald, zie onderaan de Engelse pagina.

Het idee van dit project is het verspreiden van een gedachte in de natuurkunde maar ook gedachten over de VN, beiden gekoppeld, beiden alleen zijn niet krachtig genoeg, het is gewoon een manier een gedachte te verspreiden daar is meer, om meer kracht of redenen te geven om de wereld te verbeteren en niet enkel aan jezelf te denken, uiteindelijk zal dit in niets eindigen.

(Ik heb wel gemerkt met mijn activiteiten via internet dat er veel fake websites bestaan van diensten die niet te vertrouwen zijn, maar activiteiten van anderen of in de wereld zo op die manier in de gaten houden. Wanneer je een VN initiatief wilt starten, heb je sponsoring nodig voor gezworen lokale vertalingen, via het internet heb je 60% kans dat voor zo’n initiatieven de teksten met opzet verkeerd vertaald worden. Ook dringt men binnen in jouw pc of mobiele telefoon wanneer men wenst, geen enkele virusscanner of andere software kan dit tegenhouden door bewuste ingebouwde lekken in dat soort software waarvoor men zelfs betaald.)